15. april 2016

“Alle kan noget” – Casper skaber glæde på Glad Fagskole

Den nominerede Casper Jensen er uddannelseschef på Glad Fagskole – en uddannelsesinstitution for unge med nedsat funktionsevne. Han har fokus på at udvikle de mange uddannelsestilbud, og Caspers store drive er at skabe grobund for fællesskaber til unge samtidig med, at det er vigtigt for ham, at de opnår en fagidentitet, som kan bære dem videre i livet i form af selvværd og selvtillid.

Casper tænker gerne utraditionelt og går gerne nye veje for at give den uddannelse, Glad tilbyder. Han har f.eks. iværksat en forsøgsordning med Glad Flexuddannelse, som skal være en kompetencegivende overbygning på STU’en. Igen med fokus på, hvordan de unge har størst mulighed for at opleve sig selv som en del af det samfundsmæssige- og arbejdsmæssige fællesskab.

Flexuddannelsen på Glad Fagskole forløber i tre faser, og første hold blev udklækket i foråret 2016.

Et bærende element i Caspers arbejde, er at se muligheder i unge, som samfundet generelt har meget lidt indblik i. Det inspirerer hans medarbejdere, som bestandigt udfordres til at se nye udviklingspotentialer i hver enkelt elev.

Fællesskabet kommer til udtryk i den måde, hvorpå Casper arbejder med uddannelse for unge med funktionsnedsættelser. Han skaber rum for, at hver enkelt elev oplever sig selv om essentiel i forhold til fællesskabet på skolen og i samfundet. At alle kan noget, betyder, at alle er en vigtig del af fællesskabet i det små og i det store. Kunsten er at give unge indsigt i deres eget bidrag til fællesskabet samtidig med, at de opøver kompetencer til også at kunne rumme mange forskellige mennesker i de fællesskaber, de selv begår sig i.

“Som forældre til en ung elev på Glad Fagskole, er det blevet en selvfølge, at vores datters kompetencer bliver fremelsket på en positiv og kærlig måde – og ikke som vi før har oplevet i uddannelsesregi, som har været negativ og manglede forståelse. Hos Glad Fagskole møder vi kun positivitet, hvilket gør, at der findes en helt særlig stemning, som mærkes, når man kommer ind i huset” udtaler Tina Magling som har nomineret Casper.

Casper Jensen, uddannelseschef på Glad Fagskole