28. april 2016

Casper skaber muligheder for funktionsnedsatte, når samfundet fejler

Casper Jensen er skoleleder på Glad Fagskole, hvor han har fokus på hele tiden at udvikle de uddannelsestilbud, der er til unge med nedsat funktionsevne. Det er et bærende element i Casper Jensens arbejde at se muligheder i unge, som samfundet generelt har meget lidt indblik i eller ikke gør en stor indsats for.

Det inspirerer hans medarbejdere, som bestandigt udfordres til at se nye udviklingspotentialer i hver enkelte elev. Casper Jensens store drive er at skabe grobund for fællesskaber til unge samtidig med, at det er vigtigt for ham, at de opnår en fagidentitet, som kan bære dem videre i livet i form af selvværd og selvtillid.

Han har f.eks. iværksat en forsøgsordning med Glad Flexuddannelse, som skal være en kompetencegivende overbygning på STU’en. Igen med fokus på hvordan de unge har størst mulighed for at opleve sig selv som en del af det samfundsmæssige og arbejdsmæssige fællesskab. Første hold fra Flexuddannelsen er blevet udklækket her i foråret.

I Glad Fagskole skaber Casper Jensen rum for at hver enkelte elev oplever sig selv om essentiel i forhold til fællesskabet på skolen og i samfundet. At alle kan noget, betyder at alle er en vigtig del af fællesskabet i det små og i det store. Kunsten er at give unge indsigt i deres eget bidrag til fællesskabet samtidig med, at de opøver kompetencer til også at kunne rumme mange forskellige mennesker i de fællesskaber, de selv begår sig i.

Som forældre til en ung elev på Glad Fagskole, er det blevet en selvfølge, at vores datters kompetencer bliver fremelsket på en positiv og kærlig måde – og ikke som vi før har oplevet i uddannelsesregi, som har været negativ og manglede forståelse. Hos Glad Fagskole møder vi kun positivitet, hvilket gør, at der findes en helt særlig stemning, som mærkes, når man kommer ind i huset.