28. april 2016

Enlig mor til fem er forbilledlig inden for frivilligt engagement

Rukhsana Bibi, der kaldes Roxy, gør en kæmpestor indsats for fællesskabet. Hun er muligvis det menneske i Danmark, der engagerer sig frivilligt flest steder – altså gør allermest for fællesskabet i Danmark! Hun er enlig mor til fem, men har alligevel det usædvanlige overskud til at involvere sig alverdens steder. Hun er altså et mønstereksempel på frivilligt engagement. Roxy er et forbilledligt eksempel på, hvor meget én kvinde kan betyde for et helt boligområde.

Herunder en liste over steder, hvor Roxy gør en forskel:

  • Hun arbejder som lægesekretær på børneafdelingen på Herlev Hospital
  • Hun er valgt ind i integrationsrådet i Høje-Taastrup kommune
  • Hun er frivillig formand for Pangæa, en børneklub, som hun selv har stiftet
  • Hun er frivillig i vågetjenesten i Høje-Taastrup kommune
  • Hun er ambassadør for biblioteket Taastrup Hovedgade
  • Hun er ambassadør for svømmeholdet TIK for Pangæas svømmehold i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og TIK
  • Roxy er koordinator for Multisport + zumba
  • Hun samler altid ind, når der skal samles for de store organisationer som fx Røde Kors, Kræftens bekæmpelse og Dansk Flygtningehjælp
  • Roxy er frivillig i Muslim Aid, der samler tøj ind til fattige
  • Hun har iværksat en lektiecafé og afholdt workshops med oplysninger om børns rettigheder

Børneklubben Pangæa og Roxy er forbilleder! En succeshistorie på integrationsområdet. Målet for Roxy med Pangæa er at give alle i området og andre områder noget meningsfyldt at tage sig til i fritiden. Der ligger et ønske om at tage medansvar for mennesker, der har brug for hjælp, omsorg og et venligt skub for at komme videre, så de lærer at klare sig godt i livet og blive gode samfundsborgere. Foredragsholder som Peter Mygind, (om mobning og fælleskabet) og Sherin Khankan (social kontrol) Christopher Læssø Christensen (Danmark ifølge Ibo, vært og skuespiller) og politiet og mange andre har holdt foredrag i Pangæa, hvor Roxy har været torvholder.

Roxy har samarbejdet med Aktiv Unge, hvor Roxy har oplevet en stor forskel på vores medlemmer, og de andre deltager i form af positiv udvikling både fysisk og psykisk. De unge har fået mere viden og forståelse for mad og motion, samfundet og venskab med andre via Aktiv Unge.

De unge i Pangæa-klubben, medlemmerne og beboerne i Blåkilde siger om Roxy:
“Vi har fået nyt netværk i form af venner/veninder og andre samarbejdspartnere/klubber. Vi er blevet bedre til engelsk og til at samarbejde med andre kulturer. Hvis det ikke var på pga. Roxy, havde de unge og ældre aldrig lært at danse zumba eller lært at svømme sammen. Fire unge er blevet zumbainstruktører alene takket være Roxy.

Roxy har siden hun var teenager, hjulpet utrætteligt alle, uanset hvor de var fra – med at tolke, tage på hospitalsbesøg, hjælpe med lektier og passe områdets børn. Været med til at løse konflikter. Er brobygger og samler alle, såsom Blåkildedagen, hvor hun er koordinator, for at alle kan smage andet end burger.

De unge i klubben har fået diplomer, fordi de er superaktive i foreningslivet og andre foreninger. Det er takket være Roxy – hvis hun ikke var ”mellemmand”, ville de unge aldrig have oplevet alt det, de gør nu.

Roxy er med til at arrangere ture ud af Blåkildegård, hvor børnene besøger danske seværdigheder som fx Rundetårn og Rosenborg Slot. Det er ikke alle børn, der før har haft mulighed for at komme på den slags udflugter. På den måde er klubben – og især Roxy – med til at vise børnene, hvad Danmark rummer af spændende kulturelle og historiske attraktioner og bidrager således til det, man på godt gammelt dansk kan kalde almen dannelse.

Kombinationen af hyggelige aktiviteter ’hjemme’ i Blåkildegård og udflugter rundt om i landet, bidrager til, at børnene oplever en god blanding af nærvær og øget udsyn.

Roxy har flere gange lånt sit hjem til aktiviteter som filmaften, FIFA-turneringer og især lektiehjælp. Hun gør en aktiv og god indsats for at sikre integration og forståelse for det danske samfund.