24
Børnesagens Fællesråd er blevet nomineret af Flora

Børnesagens Fællesråd

Landsdækkende
24

Børnesagens Fællesråd taler for de sårbare, de udsatte og de børn og unge i Danmark, der er anbragt uden for hjemmet.

Mandatet er FNs Børnekonvention, og Fællesrådet bruger alle midler på at sikre, at børn og unge bliver hørt, bliver set og bliver involveret, så de får lov at være eksperter i deres eget liv. Det gælder også de mest sårbare, udsatte og anbragt.

Børns meninger er vigtige, og de skal involveres på deres egne præmisser – dvs. i forhold til deres modenhed og deres evne til at udfolde sig.

Alle børn har brug for voksne, der støtter, der beskytter, der giver ansvar og giver dem ordet.

Det har Børnesagen gjort siden 1903.

Derfor er børns rettigheder i centrum, derfor bekæmpes børnefattigdom og afsavn, derfor skal alle børn og unge have en stærk stemme.

Det rummer Børnesagens Fællesråd. Sammen med de 20 landsdækkende organisationer, der er gået sammen i Fællesrådet, nås mere end 100.000 børn og unge.
Det gør en kæmpe forskel. Og derfor de fortjener Fællesskabsprisen 2017.

 
24