15047
Coding Pirates er blevet nomineret af Kasper

Coding Pirates

Hele landet
15047

Foreningen Coding Pirates er sat i verden for at skabe fællesskaber, der fremmer børn og unges produktive og kreative it-kompetencer. Kodning er et sprog som alle børn har brug for at lære, og for ikke at skabe et A- og et B-hold, alt efter om man har forældre der kan lære en det, så gør Coding Pirates det til et tilbud for alle børn.

Foreningen lægger vægt på at udbrede teknologiske lege-, lære- og væresteder på tværs af alder, køn, kultur og evner. Udover de engagerede børn består foreningen af udviklere, lærere, programmører forskere og entreprenører.

I dag er der mere end 35 lokalforeninger, der bl.a. afholder ugentlige klubaftener og workshops. Målet er at udvikle børnenes teknologiske vovevod, opfindsomhed og skaberkraft i en verden, hvor teknologi og IT fylder mere og mere.

 
15047