161
FamilieNet - Ferielejre med formål er blevet nomineret af Stine

FamilieNet - Ferielejre med formål

Landsdækkende
161

FamilieNet (tidl. kendt under navnet Pindstrup Centret) har i flere årtier, længe før politikere “opfandt” ordet inklusion, udøvet det i praksis gennem ferielejre for børn og unge med og uden handicap/særlige behov.
Det er de frivillige ledere, der er tilknyttet foreningen, der gør det muligt at gennemføre FamilieNets aktiviteter, hvorfor de fortjener årets Fællesskabspris.

Fællesskab er netop det, der er grundstenen på en ferielejr, hvor de tilknyttede frivillige ledere står for alt – planlægning, gennemførsel og evaluering.

Ideen er, at den enkelte deltager gennem en række af positive og udfordrende aktiviteter og oplevelser i løbet af ugen, får en større forståelse, både for egne, men også for sine medmenneskers muligheder og ønsker i livet.
Den ikke-handicappede deltager opdager, at det at have et handicap ikke ændrer ved de behov eller ønsker, alle har til livet og til at prøve noget nyt. Endvidere overvindes den blufærdighed mange føler over for at være sammen med eller hjælpe et menneske med handicap. Deltagere med handicap får prøvet og rykket deres grænser, og opdager oftest, at de begrænsninger han/hun før har følt, f.eks. ift. egne evner, eller til at deltage i lokalt foreningsarbejde og sport, kan overvindes. Disse erkendelser er gode eksempler på den positive inklusion, som de frivillige gerne vil fremme.

Graden af handicap, som den enkelte oplever, påvirkes af mange forhold. Omgivelsernes holdning og måder at reagere på i bestemte situationer kan øge eller mindske et handicap. De fysiske rammer kan indrettes mere eller mindre hensigtsmæssigt og dermed forstærke eller mindske udfoldelsesmuligheder. Endelig kan den enkeltes positive erfaringer med, hvad der er muligt, også bidrage til at mindske konsekvenserne af et handicap.

Vurderingen af, hvornår en aktivitet på ferielejrene er en succes beror på, i hvilket omfang det lykkes at engagere alle deltagere i aktiviteten – ikke nødvendigvis med samme indsats, men således at alle bidrager med en nødvendig del til helheden. Det opleves som en stor succes, når den enkelte deltager oplever glæden ved at overskride nogle personlige grænser for, hvad der hidtil har været muligt – og når alle føler sig som en betydelig del af fællesskabet.

FamilieNet er uafhængig af partipolitiske, religiøse, etniske og/eller sociale relationer. De frivillige, der er tilknyttet, har en tilsvarende bred baggrund, hvilket gør rammerne for ferielejrene unikke. De voksne på lejrene er der heller ikke, fordi de får penge for det, men fordi de har lyst!

De frivilliges mangeårige indsats, har gjort og gør en stor forskel for de ca. 300 børn og unge, der årligt deltager på én af de otte ferielejre.

De tager der fra med en ny selverkendelse ift. egne muligheder. Og ikke mindst. Der skabes nye venskaber og knyttes bånd på tværs af kunnen, alder og geografi.

 
161