11
Fødevarebankens frivillige er blevet nomineret af Trine

Fødevarebankens frivillige

København, Aarhus, Lolland-Falster
11

Trippel op på fællesskab

Helt uegennyttigt bidrager de ca. 150 frivillige i FødevareBanken til et fællesskab på mindst tre planer.
For det første hjælper de med at reducere madspild – til gavn for det store fællesskab – samfundet.
I stedet for at ende i skraldespanden, sørger FødevareBankens frivillige for, at ca. 3 tons overskudsmad hver dag bliver fordelt til væresteder, herberger, kvindecentre, børnehjem etc. til gavn for socialt udsatte, der på den måde får et sundt og nærende måltid mad, de ellers ikke ville have fået.
Der er et særligt fælleskab omkring det at dele et måltid. Det giver læring og dannelse og især for socialt udsatte, er dette helt afgørende for deres velbefindende og for mange måske den eneste oplevelse af et fællesskab, de har i løbet af en dag. De frivilliges arbejde er dermed med til at bekæmpe social ulighed.

De frivillige er, som I kan læse, kernen i, at en frivillig organisation som FødevareBanken kan løbe rundt.
Men de frivillige har også et fællesskab i sig selv – når man arbejder som frivillig i FødevareBanken, bliver man også en del af et fællesskab, hvor man udover at bidrage også får en masse.
I FødevareBanken er de frivillige for eksempel pensionister, efterlønnere, udlændinge på kort eller længere ophold i Danmark, folk, der har været arbejdsløse og som her finder en mening og en måde at få dagen til at gå på. Det helt særlige er, at de frivillige oftest er ældre mænd – en befolkningsgruppe, der i statistikkerne er sårbare og ensomme. Ældre mænds netværk er ofte spinkelt, men i FødevareBanken finder mange af dem et fællesskab, der gør dem godt og hjælper dem ud af følelsen af ensomhed.
De frivillige kører mad ud tre gange om dagen, seks dage om ugen i vores kølebiler, der altid er bemandet med en frivillig chauffør og en frivillig medhjælper. Nogle kører i faste par og får ordnet verdenssituationen under køreturen, andre har forskellige makkere og møder på den måde nye mennesker. På FødevareBankens kontor i Nordvest er der altid varm kaffe på kanden, en håndmad og tid til snak, hvilket mange benytter sig af. Herudover deltager de frivillige i forskellige events, de holder foredrag for skoler, gymnasier etc. Fællesskabet i FødevareBanken er præget af meningsfuldhed, latter og en direkte tone.
FødevareBankens frivillige er folk, der kan lide at være med til at gøre en konkret forskel, der bidrager til øget fællesskab og livsglæde. Ud over en række initiativer de frivillige selv tager, bl.a. en petanqueklub, så er FødevareBanken hvert år vært ved en sommerfest og en julefest, ligesom vi stiller med hold til DHL-Løbet. Der eksisterer altså et helt unikt arbejdsfællesskab blandt FødevareBankens frivillige.

Fakta:
Ca. 150 frivillige
Deler ca. 3 tons mad ud dagligt – svarende til 6.500 måltider til socialt udsatte.
Hovedkontor: København NV, har også driftslager i Aarhus og ugentlige leveringer på Lolland-Falster

 
11