438
Glad Fonden er blevet nomineret af Tina

Glad Fonden

København/hele landet
438

Jeg vil gerne indstille Glad Fonden til Fællesskabs prisen.
Glad Fonden startede i 1999 som verdens første TV-station for og med udviklingshæmmede. Som årene er gået, har Glad Fonden vist sig ikke kun at være banebrydende indenfor arbejdet med de udviklingshæmmede, men også været medvirkende til, at den almindelige dansker har fået ændret opfattelsen af, at de udviklingshæmmede intet kunne til nu, at se de udviklingshæmmede som et aktiv. Glad Fonden har formået at bringe fællesskabet ind til en stor gruppe af medborgere, der før ikke havde den store tilgang til arbejdsmarkedet. De var som oftes blot placeret i forskellige beskyttede jobtilbud, hvor de kun så hinanden. I dag er verden heldigvis forandret, og det kan vi bl.a. takke Glad Fonden for. Glad Fondens slogan ”Alle kan noget” har vist sig at være det vigtige omdrejningspunkt i mange udviklingshæmmedes hverdag, de kommer nu ud, er en del af det fællesskab, der er både på Glad Fondens egne afdelinger, men også ude i virksomheder, som Glad Fonden servicerer.
At ”Alle kan noget” betyder også, at alle er en vigtig del af fællesskabet i det små og i det store. Kunsten er at give unge med udviklingshæmning og/eller med funktionsnedsættelse indsigten i deres eget bidrag til fællesskabet samtidig med, at de opøver kompetencer til også at kunne rumme mange forskellige mennesker i de fællesskaber, de selv indgår i.

I dette fællesskab fungerer de udviklingshæmmede på ligefod med de normalt udviklede, og det giver et helt unikt fællesskab, der er brugbart for begge parter. Det giver de unge udviklingshæmmede et drive, at skabe grobund for fællesskaber unge imellem samtidig med, at det er vigtigt for Glad Fonden, at de udviklingshæmmede opnår en fagidetitet, som kan bære dem videre livet i form af selvværd og selvtillid. Fællesskabet, hvor de får et indholdsrigt arbejdsliv, både socialt men også på det personlige plan.
Glad Fonden tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende. Gladfonden har været banebrydende i ansættelsen af mennesker med udviklingshæmning samt med funktionsnedsættelser, så de kan arbejde med deres interesser indenfor TV/medier, mad, design, dyrehold mm. Det har givet de udviklingshæmmede/med funktionsnedsættelser noget helt unikt, et fællesskab i omgivelser med kærlighed, forståelse og velvilje – de er alle blevet en del af det danske samfund, et fællesskab uden lige.

Frem til 60erne, blev mange unge udviklingshæmmede sendt væk bl.a. til Sprogø- ude af øje ude af sind. I dag har Glad Fonden fået ændret opfattelsen af de handicappede, så nu er der plads og synlighed – og det er så vigtigt i en verden som vores.
Mange udviklingshæmmede har haft nogle meget hårde år både i skolen og i det private regi – Glad Fonden samler de unge op, giver dem en uddannelse og arbejde med mening og et fællesskab – de giver dem livet

 
438

Nominering til Fællesskabsprisen 2017 er slut. Du kan stadig vise din opbakning til nominerede, ved at give et hjerte.