6
Hans Nielsen er blevet nomineret af Hans Jørgen

Hans Nielsen

Aabenraa - Puerto Galera, Philippines - Kibaha, Tanzania
6

Hans bruger det meste af sin tid på at hjælpe andre. Især de svage i samfundet.
Han er f.eks. primus motor i et International Musik- og Kultur Festival i Aabenraa. www.kulturfest.webs.com

Desuden indsamler han skolemateriel og computere, som sendes til meget fattige skoler i u-lande som Tanzania og Philippines.

I sidstnævnte land er hans NGO pengesponsor for 15 udvalgte fattige piger som ellers ikke kunne være fortsat skolegangen.

Mere om dette arbejde på dette link
www.afro-asia-educare.weebly.com