161
Henrik Sohl er blevet nomineret af Diana

Henrik Sohl

Broager
161

Henrik Sohl er frivillig brandmand gennem 23 år og formand for Sønderjysk Brandværnsforbund, der ønsker at bidrage til et robust samfund og skabe øget tryghed for alle borgere. Især klimaforandringer og udsigten til mere ekstreme vejrsituationer skaber behov for Henrik Sohl og Brandværnsforbundet, der sætter en dyd i at alle borgere kan få hjælp og føle sig trygge i disse ekstreme situationer.

Men Henriks indsats for Sønderborg stopper ikke her. Han lægger også en masse frivillige timer og kræfter i Als Stenrev, SydEnergi, Partiforeningen, Forældrerådet samt By og Miljø i Sønderborg. Ligesom han varetager rollen som tillidsrepræsentant for sine kolleger og sidder med i forskellige bestyrelser.

Henriks hjerte banker for at gøre en forskel for alle borgere i Sønderborg Kommune. Henrik fortjener et kæmpe skulderklap for at tage initiativ og give gejst til at bevare et sønderjysk særkende frivillighed og engagement i fællesskab og at passe på hinanden også i hverdagen.

 
161