462
Kim Hartwich er blevet nomineret af Janne

Kim Hartwich

Tønder
462

HK Sydjylland indstiller tillidsrepræsentant Kim Hartwich fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Tønder. Han er ny tillidsmand og har hurtigt sat sit præg på arbejdspladsen ud fra devisen, at alle kolleger skal have det godt og være med i fællesskabet.

For Kim er grundlaget for fællesskabet på arbejdspladsen fagligt. Han engagerer sig 100 % i sine kolleger, og hvis en af dem har særlige behov for hjælp, står Kim også klar. Han mener, at fælles-skab¬et også omfatter lederne, som han slår bro til ved at holde møder og drøfte, hvordan ”vi gør her”.

Ved udflytningen af statslige arbejdspladser til den nye institution Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i Augustenborg hjalp Kim – selv om han var nyvalgt og uerfaren tillidsrepræsentant – på eget initiativ den nye tillidsrepræsentant i Augustenborg med ansættelsessamtaler, og han var primus motor i at etablere et konstruktivt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne fra København, Tønder og Augustenborg.

Det er karakteristisk for hans energi og gennemslagskraft, at de øvrige tillidsrepræsentanter valgte Kim som næstformand i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget (SAAMU) på trods af hans korte erfaring.

Kim har en sjov og anderledes tilgang til tingene. Han er teaterinstruktør i sin fritid og bruger sine kreative evner til at løse de udfordringer, han møder. Da han tog tillidsrepræsentantuddannelsen løste han en hjemmeopgave ved at holde kaffemøde med alle HK’ere for at drøfte sin rolle som deres repræsentant. Det skabte sammenhold og positionerede ham som meningsdanner. Som bonus gav Kims oplæg også nye medlemmer til HK’s fællesskab.

Kim Hartwich er indbegrebet af den engagerede tillidsrepræsentant og gør en kæmpe forskel på arbejdspladsen. Han samler kollegerne, styrker deres fællesskab og udbygger det på daglig basis. Derfor bør han vinde Fællesskabsprisen 2017.

 
462