350
Line Lazarus er blevet nomineret af Camilla

Line Lazarus

Landsdækkende
350

Line Lazarus er debattør og administrator for en Facebookgruppe for folk, der er blevet ramt af kontanthjælpsloftet.
Line Lazarus lider af flere kroniske sygdomme og har selv i en lang periode været blandt de 75% af kontanthjælpsmodtagerne, som er alvorligt syge, men som er placeret på kontanthjælp, selv om de pga. deres sygdom slet ikke burde befinde sig i kontanthjælpssystemet.
De senere års reformer af dagpenge- og kontanthjælpssystemet har presset de arbejdsløse ekstremt hårdt økonomisk, da dette angiveligt skulle motivere dem til at tage et job. Der er dog to faktorer, der gør denne strategi yderst tvivlsom. Dels skal der være jobs at få (hvilket er en sandhed med modifikationer, da der typisk er ca. 10 gange så mange arbejdsløse, som der er ledige jobs), dels skal man være i stand til at varetage et job fysisk og psykisk.
Det kan man i sagens natur ikke, når man er syg, og syge mennesker bliver ikke pludselig raske og arbejdsduelige, blot fordi deres eksistensvilkår forringes.
Det økonomiske pres, der skulle motivere dem, ender i praksis med at være det pres, der forringer deres helbredsmæssige tilstand og forringer deres arbejdsevne yderligere, hvilket Line Lazarus også har måttet mærke på egen krop.
For alle kontanthjælpsmodtagere gælder det, at kontanthjælpsloftet har ramt dem virkeligt hårdt, og det er særligt de enlige forsørgere (som oftest er kvinder) og deres børn, der bliver ramt.
Som administrator for Facebookgruppen for reformramte hører Line Lazarus jævnligt om, hvordan mødre sulter sig for at deres børn kan få mad, og om, hvordan de ikke har råd til medicin. Flere har i afmagt og desperation overvejet at gå ind i prostitution for at kunne overleve! Flere er på selvmordets rand, og Line Lazarus har været nødsaget til at sende politiet ud til selvmordstruede kvinder fra Facebookgruppen.
Der er så mange barske og hjerteskærende historier, og Line Lazarus forsøger efter bedste evne at skabe et støttende fællesskab for disse mennesker.

Som debattør har Line Lazarus taget udgangspunkt i sin egen situation som kronisk syg kontanthjælpsmodtager. Dette har været forbundet med store, personlige konsekvenser, eftersom debatten er meget hård og let bliver meget personlig.
Politikere og medier har i de senere år italesat de arbejdsløse som nogle dovne og forkælede døgenigte, og denne myte har befolkningen efterhånden taget til sig, så debattonen er blevet nådesløs.
Dette vil være hårdt for enhver, men det er særligt hårdt, når man som Line Lazarus selv er syg og kun har meget begrænsede ressourcer at tage af, men hun gør det alligevel, fordi hendes hjerte bløder for alle de kontanthjælpsloftsramte, som ikke har en stemme og som ikke magter at gøre noget.

Line Lazarus er en enestående ildsjæl, der kæmper med næb og klør for andre, selv om hun næppe selv har kræfter til at stå på benene pga. sygdom.
Hun fortjener om nogen Fællesskabsprisen.

 
350

Nominering til Fællesskabsprisen 2017 er slut. Du kan stadig vise din opbakning til nominerede, ved at give et hjerte.