105
Omsorgskloven Kikka - Omsorgsklovne Foreningen er blevet nomineret af Balder KIm Ulv

Omsorgskloven Kikka - Omsorgsklovne Foreningen

Hele landet
105

For hendes/deres fantastiske arbejde med at sprede glæde til blandt andet demente og handkappede <3

“De ældre bliver vakt til liv og glæde. De får lys i øjnene igen. Gamle minder dukker op, og de får aktiveret sanser og følelser, sprog og hukommelse. Beboerne oplever at have betydning og at være til glæde og nytte. De oplever livsindhold og livskvalitet i fælles hjerterum.

Vi har haft besøg af den pædagogiske klovn Kikka på Røde Kors Hjemmet i Sorø, i afdelingerne, Diamanten, Juvelen og Rubinen en torsdag eftermiddag, hvor Diamanten havde inviteret til rigtig hygge med kaffe og kage for beboer samt personale.

Beboerne var ikke blevet informeret om at klovnen Kikka skulle komme på besøg, så da klovnen gjorde sin entré med sin røde næse, røde kinder, store sorte bukser samt en sjov rød hat, var det så livsbekræftende at se borgernes udtryk, høre deres højlydte latter, at se deres glød i øjnene, det var så tydeligt at se forandringen hos den enkelte borger, Kikka sang sange og alle sang med. Borgerne fik røde næser på, og morede sig. Kikka gik rundt til hver enkelt borger med en respekt og empatisk nærvær.

Det Kikka gør er en kunst, hun går ind og rammer beboernes følelser på sådan en hyggelig og sjov måde, en følelse som borgerne kan erindre fra deres barndom, eller tidligere i deres liv, her især også demente borger.

Klovnen Kikka fik vores beboere til at blomstre op denne dejlige dag.

Vores skærmede demens afsnit, Perlen:

Beboerne her husker måske ingenting fra i går end ikke deres egen familie. Det handler om respekt og kærlighed ved oplevelsen gensynet og samværet med klovnen, her vil der være borgeren som måske får den legende side frem ved gensynet af klovnen, der vil også være borgeren der vil være mere stille omkring besøget med klovnen, men det vigtigste, er den demente vil her få lov til at være personen bag sygdommen.

Med reference til både danske og udenlandske meget positive erfaringer med humor, og med omsorgs/pædagogisk klovn i ældreplejen er de overordnede mål:

* At inspirere til humor og glæde som direkte kilde til livskvalitet og sundhed hos de ældre i hverdagen

* At skabe øget grundlag for empati og nærvær, respekt og anerkendelse i relationerne

* At tage udgangspunkt i den ældres stærke sider, ønsker og behov

* At fremme aktiviteter og samvær med og mellem beboere

* At inspirere til forebyggende konflikthåndtering i omsorgssituationer

* At skabe positiv kontakt til selv svært demens-ramte

Frederikssund kommune som er blandt de første i landet, har siden 2012 haft glæde og positiv oplevelser, af at sende en klovn på besøg hos de ældre på plejecentrene.1

Derfor søger jeg midler til etablering af Klovnen Kikka på Røde Kors Hjemmet i Sorø.”

skrevet af SSA- Elev Elisabeth Salomonsen

 
105