388
Safaa Mohamed Ali er blevet nomineret af Ole

Safaa Mohamed Ali

Aarhus - og resten af landet
388

Safaa Mohamed Ali har med sin store og inspirerende indsats i projektet De Blå Stjerner, som hun har været med til at starte, formået at sætte en helt ny dagsorden for gruppen af somalisk-danske unge. Hun har i spidsen for De Blå Stjerner inspireret en hel generation af unge somaliere til at satse på uddannelse og aktiv deltagelse i det danske samfund. Hun er samtidig brudt gennem mediemuren til titusindvis af danskere, der har fået deres fordomme revideret og fået et meget mere nuanceret syn på unge med somalisk baggrund. Denne indsats er en unik gave til fællesskabet og guld værd for sammenhængskraften i det danske samfund.
Somalisk-danske unge deltager sjældent i den offentlige debat i Danmark. Men med Safaa Mohamed Ali og De Blå Stjerner har disse unge har fået en stemme, der virkelig bliver hørt. Det sker ved deres mange foredrag i foreninger og på institutioner, på deres Facebookside samt ikke mindst i landsdækkende tv, radio og aviser. De unge er i uddannelse, færdiguddannede eller i arbejde og klarer sig rigtigt godt i det danske samfund. Safaa Mohamed Ali er uddannet cand.merc., og med hende som det engagerede og energifyldte midtpunkt, har de unge for alvor sat sig selv på dagsordenen, som aktive medborgere i det danske samfund.
Safaa Mohamed Ali er ikke alene om De Blå Stjerners store bidrag til det danske fællesskab. Men hun går så absolut forrest. Hun udfører et kæmpestort arbejde med at organisere De Blå Stjerners gøremål, bl.a. foredragene, som hun selv holder mange af. Ved foredragene fortæller de unge deres personlige historie, om glæder og sorger, kriser og lykkelige stunder i deres eget liv. Der bliver ofte både grinet og knebet en tåre blandt tilhørerne, og for rigtigt mange er dette en øjenåbner til ny viden og indsigt. ”Åh, er det sådan I er, det vidste vi slet ikke”, bliver der ofte sagt bagefter, hvorefter der bliver drukket kaffe og hyggesnakket på tværs af etnicitet, alder, uddannelse og alt muligt andet.
Med Safaa Mohamed Ali som foregangskvinde har de unge meget modigt bidraget til den aktuelle debat om danskhed og deltagelse i samfundslivet. Hun har stået bag at få arrangeret møder med flere politikere på Christiansborg, bl.a. integrationsminister Inger Støjberg, som de unge indgående diskuterede disse emner med. Hun har desuden været primus motor i at få arrangeret De Blå Stjerners succesfulde Nytårskur, samt et stort debatmøde om bindestregs-identitet med et par hundrede deltagere. Og igen og igen har Safaa Mohamed Ali deltaget i debatter og interviews i landsdækkende tv, radio og aviser.
I december 2016 lavede De Blå Stjerner en julekalender på sin Facebookside, med 24 små daglige historier om, hvad de unge beskæftiger sig og tænker på i deres dagligdag. I maj-juni har De Blå Stjerner gang i en ramadankalender. Her fortæller de unge på skift i små videoer, hvordan det er at faste, og hvad ramadan betyder for dem. Ved begge kalendere sørger Safaa Mohamed Ali for, at historier og videoer bliver leveret
De Blå Stjerners Facebookside, som Safaa Mohamed Ali har startet og bestyrer, er blevet et hit med mere end 1800 fast følgere, og med opslag der ses af mange tusind mennesker, ja for nogle opslag op mod 24.000 mennesker. Så det når bredt ud.
I det somaliske miljø i Danmark har De Blå Stjerners virke haft en stor og afgørende indflydelse. Mange unge med somalisk baggrund opfatter De Blå Stjerner som rigtigt gode rollemodeller og finder her vejledning i at tage uddannelse og selv blive aktive deltagere i det danske samfund.
Facebook: De Blå Stjerner

 
388