19
Settlementet er blevet nomineret af Mette

Settlementet

Vesterbro
19

Settlementet er et fantastisk frivilligt projekt, der arbejder for socialt og kulturelt ligeværd i samfundet og for, at der over for alle ydes respekt uanset tanke og tro. Settlementet er et uundværligt sted for mange, og gør et unikt stykke arbejde for at sikre rettigheder og skabe følelsen af fællesskab for dem, der ingen andre steder har at gå hen. F.eks. tilbyder de gratis rådgivning til borgere, der er blevet ramt hårdt af kontanthjælpsloftet og har brug for hjælp til deres økonomi og giver andre mulighed for at mødes i deres lokaler.

Senest har Settlementet også stået bag initiativet Saxogade – den sociale handelsgade’, med visionen om at skabe e grobund for flere socioøkonomiske butikker, der skaber en økonomisk, social og grøn bundlinje, mere liv i et hårdtbelastet kvarter og flere rummelige arbejdspladser – så flere kan blive et del af de gode arbejdsfællesskaber.

 
19