200
Karen og Landsforeningen 'Snak Om Det...' er blevet nomineret af Peter

Karen og Landsforeningen 'Snak Om Det...'

Hele landet
200

Har du tænkt over, hvad du ville sige til dit barn, hvis du gik ned med stress, udviklede angst eller blev ramt af en depression? 

I misforstået omsorg undlader de fleste forældre at tale med børnene om, hvad der er galt. Men børn er udsyret med små antenner. De fornemmer alvoren, og de kan tro, at de selv er årsagen. At føle sig ensom i sin familie med følelser af skyld og skam er bestemt ikke sundt for nogen.

I slutningen af 90’erne gik Karen Glistrup i gang med at hjælpe forældre, som var i psykiatrisk behandling med at få snakket med deres børn. Tilbuddet gav mening for både patienter og børn, og i dag har psykiatrien i hele landet familiesamtaler som et tilbud til patienter med børn.

For at få flere mennesker til at fatte, at børn har brug for, at vi snakker åbent med dem om den virkelighed, de er en del af, skrev Karen bogen “Hvad børn ikke ved… har de ondt af”.

Og for at de sindslidende forældre SELV kunne få taget hul på snakken med deres børn, skabte hun sammen med Pia Olsen billedbogen ”Snak om det… med alle børn”. Hun lancerede også Facebook SNAKOMDET.

En flok mennesker, som har fulgt Karens arbejde, har stiftet Landsforeningen ”Snak om det…” www.snak-om-det.dk

Foreningens formål er simpelthen at inspirere voksne mennesker til mere god snak med børn om sindet og psykiske lidelser. Vi vil skabe fællesskab mellem børn og voksne om den fælles virkelighed for mennesker: at vi ALLE er sårbare.

Jesper Juul, som er protektor for Landsforeningen, siger: ”Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden anså det for umuligt at have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn, og jeg ser ”Snak om det…” som et vigtigt fyrtårn i det nye paradigme”

FÆRRE BØRN SKAL OPLEVE EN SMERTEFULD BARNDOM I ENSOMHED OG MED FØLELSER AF SKAM OG SKYLD

 
200