7
Unge4unge er blevet nomineret af Pia

Unge4unge

Aarhus
7

Unge4unge er et kriminalpræventivt netværk, der består af unge, der i fællesskab arbejder for at bekæmpe kriminalitet blandt unge i Aarhus.

Arbejdet udføres primært af de unge selv, der skaber kontakt til andre børn og unge gennem opsøgende arbejde, så alle får kendskab til de muligheder der ligger i at blive en del af projektet. Alle i projektet gør et fantastisk stykke arbejde for at inspirere andre børn og unge, skabe gode rollemodeller og en fælles forståelse forståelse for adfærd, normer og værdier

Projektet er med til at give udsatte unge vilje til positiv forandring og højne deres forhåbninger, drømme og deres tiltro til samfundet, ved at skabe succesoplevelser og positive minder om at være ung i et socialt udsat boligområde.

Unge4unge er et genialt projekt, der fortjener stor anerkendelse og respekt for deres store engagement.