Vindere af Fællesskabsprisen

 

Vindere af Fællesskabsprisen

Over de sidste fire år har Fællesskabsprisen uddelt priser til 40 fantastiske mennesker, organisationer og initiativer, som har ydet en særlig indsats over for fællesskabet. Se og læs om alle de tidligere vindere her.

Fællesskabsprisen 2017

Fællesskabsprisen 2017

Ronja Hauge, Aarhus

Ronja Hauge, Aarhus

Ronja er kun 10 år, og er dermed den yngste vinder af Fællesskabsprisen nogensinde. Da billeder af flygtninge, der gik langs de danske motorveje, tonede frem på de danske tv-skærme i 2015, syntes Ronja at det var synd for de børn, der kom til Danmark uden deres venner. Hun foreslog derfor sin far, at hun kunne blive deres nye, danske ven. Dette blev starten på hjemmesiden flygtningevenner.dk, der skaber netværk og legeaftaler mellem etnisk danske børn og flygtningebørn.

X-Men, Amager

X-Men, Amager

Erkan, Faysal og Ellias – bedre kendt som X-Men – arbejder benhårdt på at vende en negativ udvikling blandt de unge, der bor i Urbanplanen i København. Drengenes hjerter banker for Urbanplanen, hvor de selv er vokset op og har haft kriminalitet tæt ind på livet. De kender derfor alle områdets unge og ved, hvad der skal til for at få dem til genoverveje deres liv og på sigt erstatte kriminalitet med andre fællesskaber i form af uddannelse eller arbejde. Projektet startede som et forsøg, men i dag kæmper drengene
frivilligt videre for bedre muligheder for Urbanplanens unge.

Menneskebiblioteket, verdensomspændende

Menneskebiblioteket, verdensomspændende

På biblioteket kan man låne bøger, der kan gøre en klog på et hvilket som helst emne. Men bøger er ikke nok, hvis man vil forstå nuancerne i vores verden, mener ildsjælen Ronni Abergel. Derfor har han skabt tilbuddet Menneskebiblioteket, hvor folk kan låne rigtige mennesker at tale med. Menneskebiblioteket vil skabe en forståelse for forskellige typer mennesker, deres baggrund og de ting, de har været udsat for. Man kan derfor låne en flygtning, en polyamorøs, en der er blevet seksuelt misbrugt eller en hjemløs. ”Bøgerne” er alle frivillige, og de gør et kæmpe arbejde for at bryde med fordomme, nuancere folks forståelse for forskellige måder at leve på og via samtalen få os til at indse, hvor mange ting vi egentligt har tilfælles.

Ventilen, landsdækkende

Ventilen, landsdækkende

Mellem 5 og 10 procent af alle danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag, og det kan have
alvorlige konsekvenser. Ventilen (eller Ven-til-en) er en frivillig, social organisation, der hjælper ensomme unge med at finde vej ind i fællesskabet. Ventilen drives af unge for unge, og de frivillige går på modigste vis foran i kampen for at aftabuisere ensomhed. ”Der er ikke noget galt med at føle sig ensom, man har bare ikke fundet ud af, hvor man passer ind”. Sådan lyder udgangspunktet for Ventilens arbejde, der formår at danne en tryg ramme for, at forskellige relationer og venskaber kan opstå mellem Ventilens mange brugere og frivillige.

Projekt Headstart

Projekt Headstart

Målet med Projekt Headstart er at få flygtninge i job, så snart de har modtaget deres opholdstilladelse. Her
er motivationen for at blive en del af arbejdsmarkedet og lokalsamfundet nemlig allerstørst. Projektet arbejder for at øge andelen af flygtninge, der får en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet gennem hurtig kompetenceafklaring, målrettet jobindsats og tilbud om en lokal kontaktperson. Headstart har for nyligt haft succes med en syrisk flygtning, som er blevet sendt i arbejde i en broderivirksomhed i Hillerød, hvor det viste sig, at han kunne hjælpe virksomheden med at betjene en broderimaskine, som de havde indkøbt men havde opgivet at få til at virke.

Varm Velkomst, Aarhus

Varm Velkomst, Aarhus

Varm Velkomst er et tiltag, der forsøger at løse det store problem, der eksisterer omkring ensomhed blandt unge på uddannelsesinstitutioner. Kernen i projektet er en række velkomstselskaber, der afholdes af iværksætteren Thomas Vovemod. Over 11 temaselskaber forsøger man at knytte unge sammen efter interessefællesskaber. Om det er sang og musik, bæredygtighed eller erhvervslivet man er interesseret i, så danner Varm Velkomst gode fællesskaber, som man kan udforske byen sammen med. En genial måde at bekæmpe ensomhed og skabe inklusion, blandt tilflyttere og studerende, i Aarhus.

Tina Skovmand, Aalborg

Tina Skovmand, Aalborg

Tinas voksenliv startede tidligt, da hun som kun 17-årig blev mor. I mange år gik hun ledig, og hun mistede håbet for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. I april 2008 indså Tina, at det var på tide at ændre sit liv og blive et godt forbillede for sine børn, der selv var ved at blive voksne. Tina havde ingen kompetencer inden for rengøring eller service, men med den rette støtte har Tina fået mod på at gøre op med sit liv på offentlig forsørgelse. Efter en måneds praktik blev Tina tilbudt en ansættelse, og efter nogle års ansættelse er hun blevet leder hos ISS. Tina er et forbillede for ledige, som står uden for arbejdsfællesskabet, og hendes fantastiske udvikling har inspireret mange andre til igen at blive en del af arbejdsfællesskabet.

Ungdomsbureauet, København

Ungdomsbureauet, København

Ungdomsbureauet er en non-profit organisation stiftet i 2012, som ønsker om at ændre på ungdommens rolle i samfundet. Ungdomsbureauet arbejder på at sikre unge muligheden for at komme til orde, blive hørt og få medindflydelse. Sidste år stiftede Ungdomsbureauet ”Ungdommens Folkemøde” i København. Her tages de unge alvorligt, og de frivillige i Ungdomsbureauet gør et fantastisk arbejde for at sikre den fremtidige generations engagement og lyst til medindflydelse i samfundet.

Rasmus Erichsen, Korsør

Rasmus Erichsen, Korsør

På trods af sine kun 17 år har Rasmus Erichsen fra Korsør allerede stiftet sin egen forening og gjort en stor forskel for sit lokalmiljø. I 2016 fik han en god idé. Gang på gang oplevede han, at hans familie smed overskydende mad ud. For at stoppe al det madspild oprettede han en Facebook-gruppe ”Stop Spild Lokalt”, hvor personer, der har mad tilovers i Korsør, kan give det til andre, som har brug for det. I gruppen agerer Rasmus administrator og lagermand, når ikke brugerne har mulighed for at mødes og bytte. Rasmus gør et stort stykke arbejde for udsatte familier og for miljøet, som nyder godt af, at en stor portion mad ikke længere bliver kylet i skraldespanden, men ender på spisebordet hos trængte mennesker. Hans projekt er en stor succes blandt brugerne og har nu spredt sig til 73 byer.

Lisette og Skønhedspigerne, Brøndby

Lisette og Skønhedspigerne, Brøndby

På Brøndby Produktionshøjskole har linjeleder Lisette Kaas taget nye metoder i brug. Sammen med det lokale plejehjem har hun fået en aftale i hus, så eleverne ikke længere skal øve sig i neglebehandlinger på dukker, men kan komme over på det lokale ældrecenter og udføre behandlinger på de ældre dér. Projektet knytter et helt særligt bånd mellem de yngre og de ældre, der elsker at få besøg af Skønhedspigerne, som de kalder dem. Mange af beboerne er demente, og nogle af dem uden sprog, men når de har fået behandlinger går de derfra med et utroligt velvære og stolthed, og sygeplejerskerne oplever endda et fald i indtagelsen af smertestillende og sovemedicin, når Skønhedspigerne har været på besøg.

Fællesskabsprisen 2016

Fællesskabsprisen 2016

Flora Ghosh

Flora Ghosh

Flora kom til Danmark som 25-årig fra en barndom i Bangladesh med krig, svigt og seksuelt misbrug. Siden har hun taget en uddannelse som socialrådgiver og har etableret behandlingstilbuddet ’LivaRehab’, der har til formål at hjælpe kvinder, der som enten har været/er i prostitution, har været udsat for vold eller seksuelt misbrug.

Bryd Unges Ledighed Nu

Bryd Unges Ledighed Nu

‘Bryd Unges Ledighed Nu’ er et mentorprojekt af frivillige erhvervsledere, som rådgiver og støtter udsatte unge mellem 15-30 år til uddannelse, job eller praktikplads. Ordningen har gode resultater: 71 % af de unge er kommet i job eller i gang med en uddannelse efter 4 måneders mentorforløb.

Emmanuel Kwesi Amonoo

Emmanuel Kwesi Amonoo

For Emmanuel Kwesi Amonoo er jobbet som buschauffør langt fra trivielt. Han elsker sit arbejde og elsker at sprede glæde blandt sine passagerer med smil, jokes og underholdende historier over højtaleren. Man kommer simpelthen bare i bedre humør, og føler sig som en større del af fællesskabet, når man kører med sådan en chauffør som ham.

Pia Isert

Pia Isert

På trods af den store aldersforskel bruger pensionisten Pia Isert al sin tid på samvær med udsatte og sårbare unge i Herlev Kommunes beskæftigelsesprojekter. Pia sætter en ære i at rådgive, opmuntre og rose de unge, så de genvinder troen på sig selv.

Søren Carlos

Søren Carlos

Projektet ’Carlos Kitschen’ har til formål at støtte indsatte til en bedre løsladelse og minimere risikoen for, at de vender tilbage til kriminalitet. Derfor tilbyder Søren Carlos indsatte at komme i praktik i hans restaurant i den sidste del af deres afsoning, og derved begynde en positiv resocialiseringsproces allerede inden de bliver løsladt.

Global Kidz

Global Kidz

Her er en frivillig forening der går til integration på en ny måde: ’Global Kidz’ tilbyder undervisning i dans og bevægelse til alle børn uanset kundskaber og etnicitet. Undervisningen lægger især vægt på at inddrage børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund, der ikke tidligere har haft en aktiv fritid.

Brian Sørensen

Brian Sørensen

Caféejer der skaber jobs på særlige vilkår til psykisk sårbare personer for at forbedre deres levevilkår og uddannelsesniveau. I 2015 var han ved at dreje nøglen om pga. ændringer i reglerne for socialøkonomiske virksomhed, men med udmeldingen på Facebook om, at ”Det er så gak gak, at det bliver farvel og tak’, blev den oprindelige lovgivning forlænget, og caféen kunne fortsætte til glæde for de ansatte.

Aysam Muhammad

Aysam Muhammad

Det hele startede med at han betalte en menneskesmugler for at få lov at flygte til Danmark sammen med sin gravide kone og sin lille søn – nu arbejder han som serviceassistent hos ISS. Men det er ikke det eneste Aysam Muhammad har opnået, for i sin fritid holder han foredrag for andre flygtninge om vejen ind på det danske arbejdsmarked og hjælper dem med sproget og jobsøgning. Aysam er en stor gevinst for vores samfund.

Jimmi Jørgensen

Jimmi Jørgensen

I fem år levede han som stofmisbruger og hjemløs. I dag har Jimmi Jørgensen vristet sig fri af sin fortid, arbejder som sosu-hjælper og arrangerer i sin fritid juleaftener og fællesspisning for ensomme og økonomisk trængte mennesker i Korsør.

Finn Jenne

Finn Jenne

Finn Jenne er ikke alene en bundsolid medarbejder og fagforeningsmand. Han har i årevis også inddraget sin fritid til at gøre arbejdet med at give de rumænere, der bor i Skagen, ordentlige forhold på arbejdsmarkedet og i fritiden. Utrætteligt har han insisteret på at skaffe de dem danskundervisning og netværk. Der bor i mellem 350 og 500 rumænere i Skagen, der alt i alt har omkring 8000 indbyggere.

Fællesskabsprisen 2015

Fællesskabsprisen 2015

Læs For Livet

Læs For Livet

Læs for livet samler bøger ind til udsatte børn og unge på børnehjem, krisecentre, asylcentre mv. Foreningen er startet af ildsjælen Rachel Röst godt hjulpet på vej af frivillige, der besøger børnene, samler bøger ind, sammensætter biblioteker og kører ud med dem til institutionerne. På de tre år er der etableret biblioteker på 60 institutioner og muligheden for en bedre livskvalitet og en bedre fremtid for de mange børn og unge.

Brandmændenes Cancerforening

Brandmændenes Cancerforening

Foreningen sætter fokus på cancer som en erhvervsrelateret sygdom og skaber fællesskab blandt brandfolk – ikke kun i Danmark, men også med brandfolk i hele Norden. Foreningen er drevet af ildsjæle, der rådgiver om det sikre arbejdsmiljø og søger at påvirke lovgivningen for at få anerkendt bestemte kræftformer som erhvervsrelaterede sygdomme.

Gosia juralowicz,

Gosia juralowicz,

Gosia er den medarbejder og kollega, alle ønsker sig. Gosia giver altid en hånd med, hvis andre har svært ved at nå deres postrute. Hun er en ansvarsfuld og pligtopfyldende medarbejder, og så gør hun en ekstraordinær indsats for at dyrke det kollegiale fællesskab: ved at arrangere fælles morgenmad, bage kager eller tage sig tid til at få en snak i kaffepausen. Uden hende ville hendes arbejdsplads slet ikke være den samme.

Charlotte Drue

Charlotte Drue

Charlotte Drue stiftede Søskendekram på baggrund af tabet af sin lillebror, der omkom ved en tragisk ulykke. Søskendekram er et forum, hvor der er mulighed for at dele tanker og følelser med andre der har mistet en bror eller en søster. Charlotte er meget beskeden og gør ikke det store nummer ud af sin indsats, men Søskendekram er skabt af en person, der på trods af sit eget store tab, også evner at rumme andres sorg.

Jobpatruljen

Jobpatruljen

Jobpatruljen er en oplysningskampagne overfor 13-18-årige med fritidsjob. Mange unge går nemlig glip af løn under sygdom, arbejder under uacceptable forhold eller er ikke informeret grundigt nok om deres rettigheder på arbejdspladsen. Netop derfor er Jobpatruljens indsats vigtig. Hvert år taler Jobpatruljen med op mod 3.500 unge om love og overenskomster, så de er bedre rustet til arbejdsmarkedet.

Helle Sibbersen – stifter af Projekt Husvild

Helle Sibbersen – stifter af Projekt Husvild

Helle Sibbersen startede sin indsats, da en mand var forsvundet i Odense. Han kom fra misbrugsmiljøet, og der var ingen som gjorde noget ved det. Helle fandt manden, som gik rundt med bare tæer midt i december. Det blev starten på Projekt Husvild. Gennem projektet hjælper Helle udsatte mennesker: Hun ’skralder’ mad fra supermarkeder, sørger for, at folk ikke går sultne i seng og, hvis en hjemløs fx mangler et par sko i størrelse 42, går hun ikke hjem før hun har fundet et par i den rette størrelse. Mange af dem Helle hjælper er mennesker med et skrøbeligt sind og helbred, men Helle formår at skabe nærhed og et uvurderligt fællesskab for dem hun møder på sin vej.

Flygtningevenner, Borup

Flygtningevenner, Borup

Flygtningevenner i Borup er et netværk af borgere, som har valgt at bruge kræfter på at skabe positive oplevelser i dagligdagen for de 25 syriske flygtninge, som skal bo midlertidigt på byens tidligere plejecenter. Gruppen har i samarbejde med lokale foreninger og enkeltpersoner arrangeret fodboldkampe, samlet tøj ind, afholdt fællesspisning, danskundervisning og meget mere. Gennem dette styrkes fællesskabet mellem flygtningene og lokalsamfundet og venskaber bliver knyttet med de nye indbyggere.

Café Exit

Café Exit

Café Exit er en forening, der giver indsatte og eks-indsatte mulighed for at starte på en frisk – et nyt liv uden kriminalitet. Alle med en plettet straffeattest skal have hjælp til de udfordringer, der er i livet som tidligere kriminel og derfor tilbyder Café Exit bl.a. hjælp til beskæftigelse, socialrådgivning, gældsrådgivning og psykologsamtaler. Cafe Exit gør en kæmpe forskel for mange udsatte mennesker, der normalt ikke kan få hjælp andre steder i systemet. De mennesker, som Exit rummer er de mennesker, der står længst udenfor fællesskabet.

Arne Pedersen – Taxichauffør

Arne Pedersen – Taxichauffør

I 30 år har Arne kørt taxa med børn i specialtilbud for Gentofte kommune. Men Arne gør meget mere end jobfunktionen kræver, han er nemlig dybt engageret i de børn, han kører med. Arne giver omsorg og udfordrer børnene, der ellers kan have det svært i sociale sammenhænge. Han har skabt et helle i bilerne, hvor børnene kan være sig selv. Arne har kørt mange børn i skole i hele deres skoleliv og har været deres faste holdepunkt i, hvad der kan være en lidt uoverskuelig verden. Arne har skabt et lille bitte og uvurderligt fællesskab, der får en del af Danmark til at hænge sammen. Usynligt for os andre, men livgivende for de få.

Broen Danmark

Broen Danmark

I 2002 hjalp Hans Søgaard to drenge med at komme til fodbold, fordi deres forældre var misbrugere og ikke havde overskud – hverken menneskeligt eller økonomisk – til at støtte børnenes fritidsliv. Det blev starten på støtteforeningen BROEN, og i dag findes der 20 afdelinger af BROEN ud over hele landet. Gennem årene er mere end 3000 børn og unge blevet hjulpet til et aktivt fritidsliv i lokale idræts- og fritidsforeninger, hvor de har fået gode oplevelser sammen med andre børn og unge – og positive voksne. Uden BROEN ville en stor gruppe børn blive sat udenfor fællesskabet.

Fællesskabsprisen 2014

Fællesskabsprisen 2014

Sølund Musik-Festival

Sølund Musik-Festival

I 30 år har Sølund Musik-Festival skabt rammer for fællesskab og gode musikoplevelser mellem udviklingshæmmede og andre med handikap. I 2014 var festivalen lukningstruede, indtil medierne igen fik øjnene op for festivalen, sådan at den med ny støtte heldigivis kan fortsætte sit fantastiske arbejde.

Fødselsdagskompagniet

Fødselsdagskompagniet

Når man er barn kan det aldrig være sjovt at have forældre der ikke har overskud til at holde fødselsdag. Derfor har foreningen Fødselsdagskompagniet siden 2012 sat sig for at hjælpe familier i socialt eller økonomisk underskud med at holde fødselsdag for deres børn. Gruppen af frivillige dukker talstærkt op med mad, udklædning og pynt, og sørger for, at ingen børn bliver nødt til at undvære en fødselsdagsfest.

Cykling uden alder

Cykling uden alder

Ole Kassow er ægte ildsjæl med missionen om at give ældre vind i håret. Det hele startede i 2013 med, at et par plejehjemsbeboere, der ikke var i stand til selv at gå, fik en cykeltur i hans Rickshaw. I dag har over 50 plejehjem taget imod tilbuddet fra Cykling uden alder, om at lade frivillige cykle de ældre rundt i byen, genopleve deres gamle kvarterer og fortælle historier og skabe bånd til de frivillige.

 

Palle Nissen og Finn Madsen

Palle Nissen og Finn Madsen

Hos 3F Kastrup står to meget aktive pensionister klar til at hjælpe medlemmer med læse-stave-vanskeligheder. Det er Palle Nissen, der har været tillidsrepræsentant i R98, og Finn Madsen, der har været bagageportør hos Novia i lufthavnen. Sammen formår de, med humor, engagement og troværdighed, at sætte fokus på en tabubelagt problemstilling om ordblindhed. Palle og Finn har fire af de brede skuldre, der holder fællesskabet oppe og sammen arbejder de hårdt på at give ordblinde kollegaer troen på, at de kan og at de bør gøre noget ved deres problem.

2200 Godnathistorier

2200 Godnathistorier

Stine Josefine Dige er initiativtageren bag 2200 godnathistorier, der er et tilbud til børn og unge på ydre Nørrebro, der ikke har forældre, der har tid eller er i stand til at læse med dem. Siden projektets spæde start er et overvældende antal frivillige trådt til, og projektet har nu spredt sig til højtlæsning på f.eks. Bispebjerg Hospital, i Mjølnerparken og på Lundtoftegade – alt sammen for at styrke de fælles kulturaktiviteter og udvide børnenes begrebsverden og stimulere deres sprog.

 

Flemming Pihl Jensen

Flemming Pihl Jensen

For Flemming Pihl Jensen er det en livsstil at være buschauffør, og om det er kolleger eller passager, er han klar til at gøre det ekstra for at glæde dem. Derfor samler han også lokale børn og voksne  til at pynte hans bus med hjemmelavet julepynt, som han resten af december iført julemandskostume og med slik og bolsjer kører rundt og sprede glæde fra.

Anton Brynning

Anton Brynning

Når Anton Brynning ikke arbejder som kjeinsmed, har han taget i de unge 14-18 årige i ungdomsklubben i Herning. Her står han for kurser i, hvordan man finder og beholde gode fritidsjobs, og så laver han bare de bedste fritidsaktiviteter sammen med alle ungerne. Anton har hjertet og hjernen på rette sted og ses af mange af de unge, som en slags reservefar.

Rita Paula Nielsen

Rita Paula Nielsen

Rita Paula Nielsen er trods sine knap 80 år, hjernen og kroppen bag en tætpakket danse- og gymnastikkalender på sit plejehjem i Hillerød. Her springer hun rundt og skaber fællesskab om sundhed og aktivitet blandt sine ældre medbeboere.

Ahmad Walid Rashidi

Ahmad Walid Rashidi

Ahmad Walid Rashidi er initiativtager til projektet Walking Future, som handler om at sende benproteser til krigsramte ofre i Afghanistan og etablere et bandagist center, hvor afghanerne selv kan producere proteser. Ahmad Walid Rashidi mistede selv sit ben som seks-årig, men fik en protese, da han kom til Danmark.

Lone Søndergaard

Lone Søndergaard

Lone Søndergaard er jordemoder på Rigshospitalet og tager ikke alene imod babyer med stor professionalisme, men også kollegerne og lokalmiljøet på Ærø, hvor hun bor, nyder godt af hendes evindelige glæde og engagement.