Om prisen

 

Om prisen

Fællesskabsprisen hylder hverdagens helte

Hvad gør Danmark til et godt samfund? Vores bud er den høje tillid og det gode fællesskab. Derfor hylder Mette Frederiksen og en række store virksomheder og organisationer fællesskabet og uddeler en pris, der kan fremelske det gode samfund.

Fællesskabsprisen arbejder for at finde og anerkende de mennesker og projekter, der bidrager til at styrke fællesskabet. Vi mener, vi kan lære noget vigtigt af helt almindelige danskere, og at selv de mindste projekter har stort potentiale for at bidrage til det brede fællesskab og gøre en forskel.

Alle kan nominere dem, de mener fortjener anerkendelse. Fællesskabsprisen er til dem, vi ikke kan undvære.

Vinderne af Fællesskabsprisen udvælges af en jury bestående af samarbejdspartnerne. Juryen udvælger vinderne ud fra en række kriterier om f.eks. geografisk placering, køn, fagligt- og socialt fokus. Der skelnes derudover også mellem enkeltpersoner, grupper og foreninger.

I 2017 stiller Fællesskabsprisen skarpt på initiativer, der knytter sig til arbejdsfællesskaber, ulighed, læring og ensomhed.

‘Hjerterne’ skal ligesom forrige år udelukkende ses, som en anerkendelse af den nomineredes indsats, og vinderen findes ikke på baggrund heraf. De 20 mest populære nomineringer er dog sikret en plads på shortlisten, som juryen tager udgangspunkt i.

Fællesskabsprisen blev stiftet i 2014 i et samarbejde mellem politiker Mette Frederiksen og en række store danske fagforeninger og virksomheder samt uddannelsesinstitutioner.

Læs herunder de forskellige initiativtageres begrundelser for at være med i Fællesskabsprisen 2017.

3F - fagligt fælles forbund

3F - fagligt fælles forbund

“Fællesskabsprisen er en vigtig pris, fordi den hylder hverdagens helte. De danskere, som helt uselvisk gør en kæmpe indsats for at styrke fællesskabet. I 3F tror vi på, at Danmark både bliver bedre og stærkere igennem fællesskabet. Derfor bakker vi selvfølgelig op om Fællesskabsprisen.”

Per Christensen, Forbundsformand

Alka

Alka

“Fællesskabsprisen sætter fokus på noget, der hjælper os til at blive mere opmærksomme på, at alle kan være med til at gøre en forskel med vores egen indsats. Fællesskabsprisen gør os opmærksomme på hvor vigtigt det er, at vi som mennesker står sammen om gode initiativer, der gør Danmark til et bedre sted at være. Ved at sætte fokus på gode initiativer der gavner fællesskabet, hylder vi de personer der gør noget særligt for andre og for fællesskabet. Det vil Alka være med til at fejre og derfor støtter vi Fællesskabsprisen.”

Lise Agerley, Kommunikationsdirektør

Tuborgfondet

Tuborgfondet

“Fællesskabet – det at mødes om noget, have et fælles mål og give noget videre til andre er centralt for at imødekomme nogle af de udfordringer Danmark står overfor. Derfor arbejder Tuborgfondet for at få flere unge til at engagere sig og deltage i fællesskabet. Og derfor vil vi gerne hylde de ildsjæle, der gør en ekstra indsats for fællesskabet til glæde for flertallet”

Anne-Marie Skov, Direktør

NCC

NCC

“I NCC er vi med til at skabe de fysiske rammer og byens rum, hvor fælleskabet mellem mennesker udspiller sig. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af inkluderende og mangfoldige byer, og vi vil gerne anerkende de mennesker og projekter, der tager ansvar og gør en ekstra indsats for at fremme det gode fællesskab. Derfor er vi stolte over at støtte Fællesskabsprisen”

Martin Manthorpe, Direktør for Strategi og Forretningsudvikling i NCC

UCC

UCC

”UCC uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre, som hver dag gør en forskel for fællesskabet i det danske samfund. De er med til at give børn, unge og udsatte bedre muligheder for at deltage i fællesskaber. I år har vi valgt at bakke op om Fællesskabsprisen for at sætte fokus på professionernes afgørende indsats for fællesskabet og hylde dem, der gør fællesskaber mulige.”

Laust Joen Jakobsen, Rektor

Falck

Falck

“Falcks medarbejdere får ofte og med rette ros for deres indsats over for mennesker i nød. Men de møder hver dag adskillige usynlige helte, som er trådt til med en hjælpende hånd, inden ambulancen, brandbilen eller autohjælpsvognen når frem, og som derpå forsvinder i mængden. Med vores deltagelse i Fællesskabsprisen vil vi gerne bidrage til at kaste et fortjent lys på hverdagens usynlige helte, som med deres uegennyttige gerninger gør Danmark til et tryggere samfund.”

Lars Vester, Redningsdirektør

ISS

ISS

“ISS støtter Fællesskabsprisen. Vi mener, det er vigtigt, at vi siger tak til alle dem, der gennem deres daglige arbejde gør en stor indsats for at holde Danmark i gang. Pædagogen i daginstitutionen, buschaufføren, servicemedarbejderen og mange andre danskere er vitale for vores fællesskab, men de bliver alt for sjældent fejret og takket for deres indsats. Det vil vi ændre med Fællesskabsprisen. Vi er overbeviste om, at mere respekt, anerkendelse og taknemmelighed overfor alle, der yder en ekstra indsats på arbejdspladserne, på skolerne, i vores offentlige institutioner, ja i alle hjørner af Danmark, vil få endnu flere danskere til at gøre lidt mere og til at yde en ekstra indsats – til gavn for både fællesskabet og for konkurrenceevnen.”

Flemming Bendt, Administrerende Direktør

Dansk Metal

Dansk Metal

“Når man har succes, er det sjældent, at man kun har sig selv at takke for det. Familie, venner, kolleger – fællesskaber er med til at give os succes. Men ofte er fællesskabet skjult, og alt for sjældent bliver det fremhævet. Det er Fællesskabsprisen med til at ændre på, når vi netop fremhæver dem, der i fællesskab med andre skaber succes og forandring til det bedre.”

Claus Jensen, Formand

PensionDanmark

PensionDanmark

“Danmarks udvikling til et solidarisk og velstående samfund er båret frem af fællesskaber. PensionDanmark er også et resultat af et fællesskab, nemlig partnerskabet mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer om at sikre alle danskere en tryg alderdom. Det  er indsatsen fra de mange ildsjæle, der gør dette fællesskab muligt i hverdagen ude på arbejdspladsen. De fortjener at blive set og hyldet. Derfor er Fællesskabsprisen vigtig.”

Torben Möger, Administrerende Direktør

HK

HK

“Danmark er bygget på fællesskaber. Fællesskabet er så grundlæggende for os, at vi ikke lægger mærke til det i det daglige. Først den dag det forsvinder, opdager vi det det og savner det. Derfor er det vigtigt at fejre fællesskabet og de mennesker, der har gjort en særlig indsats for det. For det særlige ved fællesskabet er, at vi sammen og hver for sig bliver større og stærkere af det. Derfor er HK med til at uddele Fællesskabsprisen.”

Kim Simonsen, Formand

DFDS

DFDS

“Fællesskabet på et skib kan skabe det miljø, som folk trives og vokser i. Der skabes tætte relationer og stærke fællesskaber, fordi man ikke blot arbejder sammen, men også deler fritiden med hinanden. Her og alle andre steder i samfundet er det mennesker med særlig ansvarsfølelse for andre, der skaber disse fællesskaber og bedre steder at være for os alle. Derfor gælder jeg mig til at kunne hylde nogle udvalgte fællesskabs-skabere med en Fællesskabsprisen – som en stor anerkendelse til alle, der giver til fællesskabet.”

Henrik Holck, Executive Vice President

 

VIA University College

VIA University College

“VIA UC ønsker som den tredjestørste videregående uddannelsesinstitution i Danmark at sætte aftryk på verden. Det sker gennem uddannelser rettet mod det private og offentlige arbejdsmarked, men det sker også ved at være medinitiativtager til Fællesskabsprisen, der hylder de mange, der ofte i al ubemærkethed gennem en stærk personlig indsats gør livet meget bedre for andre borgere i Danmark. Fællesskabsprisen sætter altså lyset på de mennesker, der giver liv til den danske velfærdsmodel.”

Erik Hygum, Direktør VIA Pædagogik og Samfund

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol

“Hverdagens helte findes ofte i fællesskaber som de skaber eller bliver en del af. Metropol står bag Fællesskabsprisen, fordi de sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, jordemødre og mange andre, vi uddanner er bedst som stærke fællesskaber og fordi de bidrager til, at mennesker får mulighed for at være en del af fællesskaber i deres liv. Deres bidrag og betydning kan næppe overvurderes, men har brug for synlighed.”

Stefan Hermann, Rektor

Mette Frederiksen

Mette Frederiksen

“Denne gang er det fjerde gang, at Fællesskabsprisen uddeles. Og det er jeg oprigtigt glad for. Der sker rigtig meget både i verden og herhjemme. Men det, at vi finder sammen i stærke fællesskaber i Danmark, er en del af vores svar på udfordringerne. Med prisen anerkender og hylder vi vores fællesskab. Det danske fællesskab står på skuldrene af de mennesker, som hver dag ikke alene passer deres arbejde, men samtidig yder en ekstraordinær indsats for os alle sammen. Vi skal huske at hylde disse hverdagens helte, der gør fællesskabet til konkret virkelighed. Det markerer vi ved uddelingen af Fællesskabsprisen.”

Mette Frederiksen, Politiker