Fredericia Kommunes Social- og Beskæftigelsesudvalg og Udsatteråd tog i foråret 2018 initiativ til at udvikle en ny strategi på udsatteområdet, som har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia som helhed. Strategien er skabt af Fredericias borgere, virksomheder, frivillige, organisationer, foreninger, kommunale medarbejdere og politikere. For der skal være plads til alle i Fredericia, og der skal være mulighed for, at alle kan være en del af et godt og trygt fællesskab. Nogle gange tager livet uventede drejninger, og alle kan på et tidspunkt i livet opleve at befinde sig i en udsat position. Men udsatte ønsker også at være en del af fællesskabet. Derfor har Fredericia Kommunes Social- og Beskæftigelsesudvalg og Udsatterådet i foråret 2018 taget initiativ til at udvikle denne nye strategi på udsatteområdet, som har til formål at etablere fællesskaber, der kan forebygge og mindske udsathed i Fredericia. Det er en 0 - 100 års strategi, som går på tværs af alle fagområder - alle er inkluderet. Initiativet skal understøtte, at udsatte borgere oplever en sammenhængende indsats på tværs af forskellige områder. Strategien skal samtidig sætte fokus på den vigtige rolle som organisationer, foreninger og eksisterende tilbud spiller. Strategien skal leve og være handlingsorienteret, og derfor kan alle byde ind og blive ambassadører i Strategi for Udsathed. Handlingsnetværk I Strategi for Udsathed bruger vi handlingsnetværk som et værktøj, når forskellige udfordringer kalder på handling og koordinering. Et handlingsnetværk vil bestå af ambassadører med forskellige fagligheder og viden, som kan drage fordel af hinanden i løsningen af forskellige udfordringer. Handlingsnetværk sammensættes og igangsættes på baggrund af den konkrete udfordring eller, hvis der ønskes fokus på et bestemt tema, etablering af initiativ eller lignende. Etableringen af handlingsnetværk bidrager til at styrke samarbejdet på tværs og at få engageret flere i den fælles opgaveløsning. Et handlingsnetværk kan for eksempel være: Handlingsnetværk for Hjemløse vinteren 2018/2019, Handlingsnetværk for Socialt Frikort, Handlingsnetværk for Fredericia Fælles, Handlingsnetværk for hjemløse 365 mv. Problemer vi tidligere har løst hver for sig, løfter vi nu i flok, hvorfor indsatsen både øger effektiviteten, men i særlig grad kvaliteten af det sociale arbejde. Ambassadører I Strategi for Udsathed samler vi alle dem, der vil være med til at mindske udsathed i Fredericia. Det kan være borgere, frivillige, organisationer, virksomheder, foreninger, politikere, kommunale medarbejdere m.fl. Alle har mulighed for at blive ambassadør i Strategi for Udsathed og få indflydelse på det vigtige arbejde. Som ambassadør bliver man en del af et større netværk, hvor formålet med fællesskabet er at forebygge og mindske udsathed i Fredericia. Der er pt. over 100 lokale ambassadører i Strategi for Udsathed og flere kommer ugentligt til. De 40 er borgerambassadører, hvilket er en styrkelse af lokaldemokratiet. Den her måde, at inddrage borgere, virksomheder, frivillige, foreninger, organisationer, politikere, kommunale medarbejdere på, har været en fuldstændig magisk rejse i at kunne levere en langt højere kvalitet i arbejdet med udsatte i Fredericia. Vi er stolte af at se så mange ambassadører tage opgaven til sig og i fællesskab mindske udsathed i en hel by.

Stem til Publikumsprisen

Synes du, at Strategi for Udsathed fortjener at vinde publikumsprisen? I så fald kan du kaste lidt kærlighed efter Strategi for Udsathed ved at give et 'like' eller dele indstillingen med dine venner på Facebook.

Se flere nominerede