Foreningen Børn og Unges Trivsel er stiftet i 2012 og har til formål, at fremme trivsel og sundhed for særligt udsatte børn og unge op til 30 år. Vi arbejder for at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får mulighed for et godt liv, hvor de bliver set, mødt og forstået og at de inkluderes i samfundet og fællesskabet. Foreningen har et forebyggende, socialt og uddannelsesrettet sigte.


Vi giver de unge troen på en selvforsørgende fremtid, mulighed for at gennemføre en uddannelse, få en stemme i eget liv og bryde med den negative sociale arv. Vi er psykologisk forankret og tror på, at en helhedsorienteret, længerevarende og tværprofessionel indsats, hvor vi i fællesskab arbejder med de unges netværk, udvikling og motivation. Vi har igennem Projekt UNIK tilegnet os en særlig vide på anbringelsesområdet. 


UNIK består af 5 grundsten:

UNIK er psykologisk forankret, fordi de unge kan få gratis 1-1 samtaler med psykolog.

UNIK er et længerevarende tilbud, hvor vi tilpasser forløbet til hver enkelt ung.

UNIK er et ressourcestærkt “Vikarierende familie netværk” Cafe UNIK et sundt fællesskab.

UNIK har fokus på brugerinddragelse, de unges trivsel og at de får lige muligheder for uddanelse.

UNIK har fokus på frivillighed - vi har både brugerfrivillige og kernefrivillige tilknyttet.

UNIK er tilgængelig uden for normal åbningstid og i weekender.


Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en Social Return on Investment analyse på Projekt UNIK, som viser, at hvis man investerer 1 krone i UNIK, så giver det 9,3 kroner igen. UNIKs aktiviteter foregår i Herlev, Ballerup , Gentofte og København (fire bydele og arbejder sammen med hjemløseenheden).

Stem til Publikumsprisen

Synes du, at Børn og Unges Trivsel fortjener at vinde publikumsprisen? I så fald kan du kaste lidt kærlighed efter Børn og Unges Trivsel ved at give et 'like' eller dele indstillingen med dine venner på Facebook.

Se flere nominerede