Den Frie Rådgivning (DFR) er en frivillig social forening, som gennem rådgivning ønsker at hjælpe særligt udsatte borgere uden netværk og med svage ressourcer med at løse hverdagsrelaterede problemstillinger. I DFR kan man anonymt få rådgivning og vejledning om alt fra telefonregninger til familiesammenføring. DFR tilbyder rådgivning på 28 forskellige sprog, da mange af vores brugere har sproglige udfordringer. Vi ved fra vores samarbejdspartnere, såsom læger og kommuner, at børn ofte bliver brugt som tolke. Den Frie Rådgivning mener, at børn ikke skal have ansvar for at tolke om alvorlige emner, såsom skat, kontanthjælp, familiesammenføring mv. Derfor må børn under 18 år ikke tolke i Den Frie Rådgivning. Eftersom vi kan tilbyde rådgivning på så mange forskellige sprog, mener vi, at vi er med til at skærme børnene og give dem en mulighed for at bare være børn, når de er med forældrene i Den Frie Rådgivning. Kernen i DFR er en gruppe meget motiverede, dygtige og engagerede frivillige rådgivere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af foreningen, der virkelig brænder for at gøre en forskel for brugerne af rådgivningen. Foreningens mål er, at rådgivningens brugere indgår i det danske samfund på lige fod med andre borgere og har de samme rettigheder, muligheder og pligter. Det sker eksempelvis ved at rådgive og vejlede brugerne, så deres viden om det danske samfund og lovgivning øges, og ved at inddrage dem aktivt i løsningen af deres udfordringer. Foreningen har gennem de sidste 3 år oplevet en kæmpe stigning i antal af henvendelser, bl.a. pga. et godt samarbejde med Odense Kommunes integrationsafsnit, der sender nytilkomne borgere til DFR for at få hjælp til at få styr på alle papirer, kontakt til myndigheder og udfyldelse af familiesammenføringsansøgninger. Derudover har DFR en særskilt økonomisk rådgivningsindsats, der hedder Privatøkonomisk Oprydning (PROP). PROP hjælper borgere med oprydning af dårlig økonomi, så borgerne ikke ender i en gældsspiral med ubetalte regninger og en usikker dagligdag, hvor indkøb af mad kan være en udfordring eller økonomien bliver en hindring for at deltage i sociale aktiviteter og fritidsinteresser. Brugerne af projektet skal lære om og opnå forståelse for økonomi og budgetlægning, så de får overskud i deres liv og ro til at blive gode rollemodeller over for deres børn og netværk. PROP tilbyder borgere på Fyn med manglende overblik over deres privatøkonomi et 6 måneders rådgivningsforløb, hvor der bliver arbejdet med hjælp til selvhjælp, motivation og hvor målet er at give brugerne en større forståelse og ansvar over for deres økonomi. Målet er, at brugerne undgår at blive dårlige betalere og på sigt får frigivet ressourcer, de kan bruge til at tage hånd om deres liv, deltage aktivt i samfundet og videregive gode eksempler til deres børn om sund økonomiførelse. PROP har det sidste år samarbejdet med Odense Kommune vedr. nytilkomne flygtninge, der efter endt integrationsforløb skal af administration hos kommunen (administration er, når kommunen betaler husleje og boligbevarende udgifter inden udbetaling af ydelsen). Når det er besluttet, at de skal af administration og brugerne derved selv skal betale husleje, og boligbevarende udgifter, booker sagsbehandleren et møde hos PROP, hvor rådgiveren hjælper brugeren med at få oprettet netbank, budgetkonto, tilmeldt regninger til PBS mv. Der sker en decideret oplæring og opkvalificering, hvor der er tid og rum til at brugeren kan lære at navigere i netbank og budgetkonto og derved lære at håndtere sin økonomi. Tilbagemeldingen fra brugerne på dette er overvældende positiv, og vi har en klar formodning om at dette er med til at sikre at regninger bliver betalt til tiden fra første færd, efter brugeren skal styre økonomi på egen hånd. DFR er udover at være en støtte til udsatte borgere også en foregangsforening i forhold til tiltrækningen af frivillige med anden baggrund end dansk. Ca. 70% af de frivillige har anden baggrund end dansk, og disse virker som ambassadører i tiltrækningen af nye frivillige til rådgivningen, og er samtidig med til at skabe et foreningssammenhold, hvor kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige forskelle ses som en styrke for foreningen, og de mennesker Den Frie Rådgivning hjælper! DFR har pt 77 frivillige, der tilbyder rådgivning i øjenhøjde 4 dage om ugen. Vi tilbyder rådgivning på hovedkontoret i Vollsmose, på Borgerservice i det nye Borgernes Hus og på IntegrationsNet – en del af Dansk Flygtningehjælp. Den Frie Rådgivning skal have fællesskabsprisen, da DFR er en frivillig social forening, der hvert år gør en kæmpe forskel for de mennesker vi hjælper, og udgør et socialt sikkerhedsnet for mennesker uden netværk som ikke er en del af andre fællesskaber. At få Fællesskabsprisen vil være en kæmpe anerkendelse af vores forenings kerneopgave; nemlig at hjælpe socialt udsatte borgere med at blive en del af det store fællesskab igen. Derudover er vi med til at skabe et fællesskab blandt vores frivillige, der kommer med så mange forskellige baggrunde, og ofte bruger hinanden i mange forskellige situationer i livet, både i forhold til job, uddannelse og dannelse af venskaber på tværs.

Stem til Publikumsprisen

Synes du, at Den Frie Rådgivning fortjener at vinde publikumsprisen? I så fald kan du kaste lidt kærlighed efter Den Frie Rådgivning ved at give et 'like' eller dele indstillingen med dine venner på Facebook.

Se flere nominerede