Anne har igennem mange år været en meget flittig og vellidt fællestillidsrepræsentant for rengøringsassistenterne i Roskilde kommune på skoler, i administrationen og andre kommunale bygninger. Rengøringen i Roskilde kommune er spredt på forskellige steder geografisk. Anne har sammen med de tillidsvalgte på de enkelte pladser i kommunen gjort et stort arbejde for, at rengøringsassistenterne i kommunen føler sig som kolleger, selvom de ikke er på samme arbejdsplads i det daglige. Anne har gennem årene arbejdet meget ihærdigt for at skabe og vedligeholde et fællesskab på tværs af de forskellige arbejdspladser, som kollegerne er spredt på. Dette blandt andet ved forskellige personalearrangementer, hvor Anne har lagt et stort arbejde i at få så mange som muligt til at deltage. Både faglige arrangementer (f.eks. om efterløn / pension) og sociale arrangementer (sommerudflugter). Siden 90’erne har Anne været initiativtager til, at hendes kolleger har fået uddannelse. Anne har været en nøgleperson i gennemførelsen af rigtig mange vellykkede rotationsprojekter, hvor hendes fastansatte kolleger og medarbejdere fra andre arbejdspladser kom på uddannelse og ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fik uddannelse og rotationsvikariater efterfulgt af ordinært arbejde. Anne har altid gjort meget for at vikarer og praktikanter føler sig som en del af fællesskabet. Det har været med til at give de gode resultater i mange af disse projekter. Flere af vikarerne er i dag stadig ansat som rengøringsassistenter i Roskilde kommune – enkelte som koordinatorer og som tillidsvalgte. Anne har altid været rigtig god til både at have det store kollektiv for øje og samtidig være opmærksom på, om den enkelte kollega trives. Det er ikke få kolleger, Anne har hjulpet ved at tage med til samtaler på sygedagpengekontorer rundt i forskellige kommuner, når kolleger har haft brug for hjælp. Udover at være fokuseret på selve arbejdspladsen, arbejder Anne også for det store fællesskab. Anne har i flere perioder været aktiv i den lokale 3F Afdelings bestyrelse. Anne sidder i forhandlingsudvalget for det offentlige område i 3F. Her har Annes fokus været på at få lønkroner til de laverelønnede. Anne har gennem årene arbejdet meget med integration. Der er mange forskellige nationaliteter ansat i Roskilde kommune. Det giver nogle udfordringer, som Anne tager fat i. Annes store hjerte gør, at Anne altid har stor forståelse for sine kollegers udfordringer og prøver at hjælpe udover de rent faglige. Anne har støttet kolleger i at få fri med løn til at deltage i dansk undervisning i arbejdstiden, hvis det var nødvendigt. Anne har arbejdet aktivt i 3F Roskildeegnens mangfoldighedsudvalg, hvor vi har arbejdet med uddannelse af 2-sprogede, undervisning af flygtninge i Den Danske Model, initiativer på arbejdspladserne med integration. Anne vægter tryghed i jobbet højt. Derfor er hun løbende i kontakt med de lokale politikere hver gang hendes kolleger er truet af udlicitering. Det er skaber vild utryghed, at ens arbejde tilbagevendende er udsat for udlicitering. Her har kollegerne en god repræsentant i Anne.

Stem til Publikumsprisen

Synes du, at Anne Pedersen fortjener at vinde publikumsprisen? I så fald kan du kaste lidt kærlighed efter Anne Pedersen ved at give et 'like' eller dele indstillingen med dine venner på Facebook.

Se flere nominerede