I gennem det seneste år har PLS Campus Carlsberg, på alle tænkelige måder, arbejdet i fællesskabets tjeneste. Det hele startede ud med et ønske om, at skabe bedre vilkår for pædagogstuderende på UCC Campus Carlsberg i København. Vejen til dialog var hårdt og lang og efter 19 dages blokade, den længstvarende i nyere tid, lykkedes det endeligt at lande en aftale. I et helt år har studerende fra PLS Campus Carlsberg forhandlet med ledelsen for at skabe de bedste rammer for Danmarks største optag af pædagogstuderende. Mange af de bærende kræfter er nu færdiguddannede, og det for mig indikerer fokus på fællesskabet og de har i den grad slået et slag for studenterdemokratiet. Sideløbende med forhandlingerne har PLS Campus Carlsberg blandt andet arrangeret ‘Fagligt Forum’. En tilbagevendende begivenhed for studerende på Campus Carlsberg. Et arrangement hvor studerende har kunnet tilegne sig mere viden, og hvor temaer som musik og leg, køn, seksualitet og mangfoldighed har været på dagsordenen. For mig at se, understøtter ‘Fagligt Forum’ på alle måder fællesskabet i, at opnå mere viden og udvide fagligheden. Arrangementet bliver planlagt, arrangeret og drevet af frivillige studerende. Studerende med så stort et engagement i deres uddannelse og kommende profession, at de vælger at bruge deres resourcer på, at øge fællesskabets videngrundlag og samtidig være inspirationskilder for undervisere og andre PLS lokalafdelinger rundt om i landet. Ydermere arrangerer PLS Campus Carlsberg for-demoer, aktivaftner, intro -og praktikoplæg, der alt sammen skaber en bevidsthed om hvad det vil sige at være pædagogstuderende, hvad det vil sige at være ansat i en politisk styret organisation og ikke mindst opfordre medstuderende til at tage stilling; hvad enten det er til uddannelsen, samfundet eller ansættelsesforhold ude i praksis. Personligt er jeg meget stolt af, at jeg efter et års orlov, nu snart skal vende tilbage til en lokalafdeling med fokus på fællesskabet. Det gør mig tryg på mine egne og medstuderendes vegne. Det giver mig troen på, at selvom pædagoguddannelsen økonomisk er i knæ, så har vi på baggrund af PLS Campus Carlsbergs initiativer, mulighed for at tilegne os mere viden end uddannelsens rammer kan rumme og at der altid er nogen det kæmper for at udvide de rammer.

Stem til Publikumsprisen

Synes du, at PLS Campus Carlsberg fortjener at vinde publikumsprisen? I så fald kan du kaste lidt kærlighed efter PLS Campus Carlsberg ved at give et 'like' eller dele indstillingen med dine venner på Facebook.

Se flere nominerede