Mentorbarn gør en unik indsats, for børn der er anbragt på børnehjem. Mentorbarn er stiftet af Ditte Reedtz, der selv har været anbragt som barn. De børn der bor på børnehjem, og som bliver en del af en frivillig mentorfamilie oplever, at familien vil dem, bare fordi de har værdi i sig selv, og ikke fordi de er en del af de voksnes arbejde. I en mentorfamilie skal der ikke laves handleplaner, opfølgningsmøder og iværksættes problemløsende initiativer. I en mentorfamilie skal barnet aldrig evalueres. Dette skyldes, at det er en frivillig relation, og ikke en del af systemet. Og det har en afgørende værdi i et barns liv. Mentorbarn kæmper for, at mange flere af de 4000 børnehjemsanbragte børn i Danmark kan opleve dette gennem deres barndom, ungdom og gennem livet. Disse børn får livsvigtige livsvidner- hvilket er en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer mod at ende i statistikker om ensomhed, kriminalitet, arbejdsløshed, psykisk sygdom og hjemløshed, som mange anbragte børn er i risiko for at ende i som voksen. Børnene bliver gennem mentorfamilien inkluderet i fællesskabet, børnene får håb om en anden fremtid, de oplever et frirum, og de oplever at voksne vil dem- uden at få betaling for det. Mentorbarn gør en vigtig forskel for børn på børnehjem, hele vores samfund og vores værdifulde fællesskab. Denne målgruppe er nogle af de mest udsatte børn i vores samfund. Ofte har børnene været anbragt flere steder, inden de bliver anbragt på børnehjem. Børnene har oplevet svigt og mange brudte relationer. Børn på børnehjem er omgivet af betalte relationer, og har ofte ikke noget (eller meget sparsomt) netværk uden for børnehjemmet. Mange børn der er anbragt på børnehjem, oplever at stå alene, når de bliver 18 år. Her kan livet ramme dem med ensomhed og forladthed. De står alene tilbage, i en verden de ikke kender til. Organisationen Mentorbarn har siden 2016 arbejdet for at kunne tilbyde børn, der er anbragt på børnehjem en frivillig, stabil, nær og ikke-betalt relation uden for børnehjemmet. En relation for livet. Det der gør organisationen Mentorbarn unik er, at relationen er ikke-betalt og langvarig. -Ikke-betalte familierelationer De familier der vælger at blive mentorfamilie, gør det frivilligt. De gør det fordi, de har overskud, og fordi de oprigtigt gerne vil gøre en forskel for et barn/ en ung. Dette foregår i familiens eget hjem, hvor hele familien inddrages sammen i denne frivillighed. Dette har en helt særlig betydning for barnet. Barnet oplever, at familien vil være sammen med barnet, fordi barnets/den unges tilstedeværelse har en værdi i sig selv, og ikke fordi familien bliver betalt for at være sammen med barnet. Børnene ved, at det er frivilligt, og det har en kæmpe betydning. Børnene oplever en stabil relation, der ikke er en del af det offentlige system. -Den langvarige relation Mange anbragte børn oplever, at relationen til betydningsfulde voksne ender. Derfor er en af grundstenene hos Mentorbarn, at de relationer der skabes- skal være for livet! De frivillige familier der melder sig, skal være med på denne præmis. De ikke-betalte mentorfamilier skal følge barnet igennem livet. De skal være der, når barnet går ud af skolen, når barnet får sit første arbejde, når den unge nærmer sig 18 år og ved alle andre aspekter i livet, hvor man har brug for, at der altid er nogen. En mentorfamilie skal også være der, når livet bliver svært- og når livet er godt. Mange familier ønsker at skabe en relation som denne- netop fordi de ikke bliver betalt. Børn der er anbragt lægger mærke til, om den voksne får en kvittering til regnskabet eller ej. Børnene er bevidste om den voksne oprigtig gerne vil give is, eller om det er en del af arbejdsdagen! Det er de små ting, der har en kæmpe værdi for disse børn. Det er netop frivilligheden, der skaber denne værdi! Det er den frivillighed, Mentorbarn brænder for. Mentorbarn har allerede flere gode historier at fortælle. Flere børn har allerede oplevet en afgørende forskel i liv- efter de har fået en frivillig mentorfamilie tilknyttet. Der er en ung pige, der har langt færre indlæggelser på psykiatrisk afdeling, der er en ung mand, der er ude af sit hashmisbrug, og endnu en ung pige der mod forventning er kommet i gang med 1.G. Disse fortællinger står der mere om på Mentorbarns sociale medier. Mentorbarn er afhængig af de kompetente socialrådgivere og pædagoger i kommunerne, da de kender børnene bedst. I samarbejde med relevante fagpersoner sikrer de den bedste løsning for det enkelte barn og dets behov.

Stem til Publikumsprisen

Synes du, at Mentorbarn fortjener at vinde publikumsprisen? I så fald kan du kaste lidt kærlighed efter Mentorbarn ved at give et 'like' eller dele indstillingen med dine venner på Facebook.

Se flere nominerede