MOVE har siden 2014 hjulpet socialt udsatte, sårbare og ensomme børn og unge i Horsens. MOVE er et fællesskab, som består af henholdsvis mentorordning, et socialt fællesskab, hvor ensomme og sårbare unge mødes om hyggelige aktiviteter som madlavning, filmaftner mm. og samtalegrupper, hvor teenagere og unge kan snakke om det som er svært med jævnaldrende. MOVE er et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor man får mulighed for at udvikle sig i trygge rammer. Børn og unge tilknyttet MOVEs mentorordning, er børn og unge, som mistrives og mangler opbakning i hjemmet. Det er en målgruppe, som falder uden for kommunale indsatser, men som har uendelig meget brug for et fristed og en stabil voksen i deres liv. I MOVEs mentorordning mødes børnene og de unge af stabile og omsorgsfulde voksne, der ønsker at være sammen med dem. Mentoren laver aktiviteter med barnet eller den unge, som giver succesoplevelser og selvtillid, snakker om det som er svært hjemme eller i skolen, og støtter til at barnet eller den unge får mod på at bryde isolation, og giver opmuntring til at barnet eller den unge passer sin skolegang. MOVEs sociale fællesskab henvender sig til unge i alderen 18-30 år, som mangler meningsfulde relationer i deres liv. I MOVEs sociale fællesskab kommer unge, som føler sig ensomme, og som synes det kan være svært at falde i snak med jævnaldrende og/eller som er udfordret af social angst eller depression. Omdrejningspunktet for fællesskabet er hyggelige aktiviteter, som de frivillige og unge selv finder ud af sammen. Det kan f.eks. være filmaftner, spilaftner eller picnic i pakken. Fokus for fællesskabet er et præstationsfrit og åbent fællesskab, hvor man kan komme som man er, og hvor der er andre unge man kan spejle sig i og udvikle sig sammen med. Fællesskab er nødvendigt for alle; for den mest sårbare gruppe af mennesker er fællesskab måske endnu mere betydningsfuldt. Med frivillige kræfter hjælper MOVE ca. 80 børn og unge om året ud af ensomhed og isolation og ind i fællesskab og en lysere fremtid. Derudover bidrager MOVE til at nedbryde tabu og stigmatisering omkring ensomhed og sårbarhed, ved at holde oplæg på skoler, ved konferencer med kommunal- og fagfolk og i andre relevante sammenhænge. I 2018 var MOVE initiativtager til Inclusion festival, en gratis festival målrettet sårbare unge, som ønsker at opleve det at gå på festival, men som ikke kan rumme de traditionelle festivaler. Sammen med andre lokale aktører i Horsens afholdte MOVE Inclusion festival, som gav sårbare unge og byens borgere mulighed for at opleve musik, mad og aktiviteter i en ramme, som var målrette sårbare unge. Ca. 1500 personer kom forbi festivalen i 2018, og MOVE arbejder på, at festivalen kan etableres som en årlig social begivenhed særligt til sårbare unge.

Stem til Publikumsprisen

Synes du, at MOVE - Jysk børneforsorg/Fredehjem fortjener at vinde publikumsprisen? I så fald kan du kaste lidt kærlighed efter MOVE - Jysk børneforsorg/Fredehjem ved at give et 'like' eller dele indstillingen med dine venner på Facebook.

Se flere nominerede