FSP 18

Fællesskabsprisen 2018

1. Louise Adrian – Fangekoret, København (Publikumsprisen) 

Louise Adrian etablerede Fangekoret for hele 22 år siden. I koret har hun har spillet, sunget og skabt musik og glæde med nogle af landets hårdeste kriminelle i Vridsløselille Statsfængsel. Efter Vridsløselille lukkede har hun flere gange om ugen kørt til fængsler rundt i hele landet for stadig at kunne synge med de indsatte. Hun og koret er også rundt i kirker for at give både de indsatte og publikum en unik oplevelse. Sangene som koret optræder med, er tekster de indsatte selv har skrevet, der handler om deres hverdag i fængslet, fejltrin og refleksioner over deres liv. Det er blevet til mere end 500 kirkekoncerter i de sidste 12 år, og der er pt. 2 års ventetid på at få besøg af Fangekoret. Louise har en ukuelig tro på, at der findes noget godt i alle mennesker, og hun formår at skabe relationer til en gruppe mennesker, som står i en vanskelig livssituation. Louise hjælper dem ved at skabe et frirum, som giver plads til selvransagelse, tilgivelse, forståelse - og ikke mindst håb for fremtiden. 


2. VASKERIET, Brabrand 

Vaskeriet er ikke et helt almindeligt vaskeri; her er det udviklingshæmmede du møder, når du afleverer dit vasketøj. Vaskeriet giver udviklingshæmmede mulighed for at opleve, hvordan det er at være en del af et arbejdsfællesskab og skaber mulighed for, at en overset gruppe kan udvikle deres ressourcer og bidrage til fællesskabet - på lige fod med alle andre. Vaskeriet holder til i et socialt boligområde med 450 almene boliger i Søvangen i Brabrand, hvor de har lejet to vaskemaskiner i et fællesvaskeri. Vaskeriet er blevet et naturligt samlingssted, hvor man kan komme, uanset om man bruger deres vaskeservice eller selv vasker. De laver seks kander kaffe, hver gang de er i fællesvaskeriet, som er blevet et mødested for beboerne. Vaskeriet henter og bringer også vasketøjet for dem, der ikke kan selv. Mange udsatte og ældre har stor glæde af besøgene fra Vaskeriet og glæder sig til, at de kommer. Vaskeriet skaber mangfoldighed og inklusion i praksis og viser på allerfineste vis, at alle har ressourcer, de kan bidrage med. Katrine Knudsen og Pia Stabell Hjort er de frivillige ildsjæle bag Vaskeriet. 

Prisen blev modtaget af Katrine, Pia, Raphael, Mie, Lotte & Katja – team Vaskeriet 


3. De Nye Stemmer, København 

De Nye Stemmer er unge frivillige jøder og muslimer i alderen 16-20 år, som arbejder mod fordomme. De Nye Stemmer tror på, at dialog er vejen frem til respekt og forståelse mellem minoriteter. De bruger deres tid på at komme ud på skoler, festivaler og andre steder for at fortælle om, hvordan det er at være en minoritet, hvad det medfører, og hvad der kan gøres for at fremme forståelse for hinanden. Deres ønske er at mindske kløften mellem kulturer og religioner på tværs. Deres tro på, at dialog fremmer forståelse gør, at der er flere unge, der viser interesse og kan få svar på spørgsmål, som de måske ikke ville have haft muligheden for at få før. 

Prisen blev modtaget af Hannah Busk og Enes Kocer – to af De Nye stemmer. 


4. Karsten B. Vester, Vejle & landsdækkende 

Karsten B. Vester er initiativtager til konceptet “Virksomheder adopterer skoleklasser”. Han har i mere end 15 år skabt robuste fællesskaber mellem skoleklasser og lokale erhvervsvirksomheder rundt omkring i landet. Formålet med initiativet er kort sagt at give eleverne viden og erfaring med arbejdsmarkedet, give dem gode rollemodeller, og ikke mindst vise dem, hvor de kan bruge de ting, som de undervises i, i skolen. I dag findes der over 50 adoptioner fordelt på 23 folke- og friskoler rundt omkring i Danmark, og samlet set besøger eleverne deres adoptionsvirksomheder mere end 100 gange pr. skoleår. Fællesskaberne løber for de flestes vedkommende fra 1. til 9. klasse.


5. Coding Pirates, landsdækkende 

Coding Pirates er en af Danmarks hurtigst voksende fællesskaber, der gennem leg, kreativitet og frivillig arbejdskraft lærer børn om it, programmering og robotter. De har lange ventelister og arbejder blandt andet med at få flere piger til at kode og på længere sigt skabe en mere mangfoldig IT-branche. Coding Pirates udvikler børns teknologiske vovemod ved at fokusere på teknologisk forestillingsevne, opfindsomhed og kreativitet. 

Prisen blev modtaget af Coding Pirates’ formand Louise Overgaard.


6. Danmark Dejligst, landsdækkende 

Danmark Dejligst er en turnerende festival, der fejrer fællesskabet. Det gør de ved at rejse rundt i landet og hjælpe små byer i Danmark med at holde gratis festivaler for hele familien. I en verden, der er rykket til storbyen, kommet på nettet og blevet globaliseret, vil Danmark Dejligst gerne fejre og dyrke det mest værdifulde, vi har her; nemlig hinanden! Festivalen har musik og kolde fadøl som mange andre, men den har hverken hegn, vagter, VIP-område, medieby eller artister med solbriller på. Til gengæld har Danmark Dejligst gratis adgang, for de er bygget op af frivillige og foreninger. Overskuddet fra festen går til foreningerne i byerne. Rundt omkring i landet er der bl.a. blevet investeret i fodboldmål, hjertestartere, børnesadler og boksehandsker. Det er noget, der giver glæde i de små byer. 

Prisen blev modtaget af sanger Rasmus Nøhr. 


7. WeShelter, København 

Frivillige netværksvenner nedbryder ensomhed hos hjemløse og udsatte. Mange hjemløse har få eller ingen relationer. WeShelters netværksvenner støtter hjemløse i at skabe og opbygge nye netværk, træne sociale kompetencer samt i at etablere og fastholde livet i en ny bolig - en frisk start i omgivelser væk fra misbrug og sociale problemer. WeShelter arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår, de møder mennesker i øjenhøjde og ruster dem til at forbedre deres situation. Det gør de i deres arbejde med frivillige, på herberger og væresteder og når de taler udsatte menneskers sag i den offentlige debat. WeShelter har lavet socialt arbejde siden 1893 og fejrer derfor i år 125 års jubilæum. 

Prisen blev modtaget af daglig leder Lise Larsen. 


8. Hanif Sayed, Roskilde 

Hanif er taxachauffør og arbejdsmiljørepræsentant for taxachaufførerne i Roskilde. En utrolig vellidt kollega, der gør meget for fællesskabet for chaufførerne. Det er svært, fordi der er mange forskellige arbejdsgivere, og man arbejder meget alene. Hanif er medlem i 3F Roskildeegnens mangfoldighedsudvalg, hvor han bl.a. underviser flygtninge i den danske model. Hanif er en fantastisk rollemodel for flygtningene i kraft af sin egen historie som flygtning fra Afghanistan og pga. sin rolige væremåde. Udover at være fagligt aktiv er Hanif også volleyballtræner. Hanif startede i 2008 AFG Volley Roskilde, hvor han samlede afghanere, så de kunne spille volley sammen. De seneste år har han været aktiv som ungdomstræner i VK4000 – den største volleyklub i Roskilde. I VK400 er der mange spillere med forskellig nationalitets-baggrund og også her er Hanif utrolig vellidt. Sport er en fantastisk måde at møde hinanden på. Når spillet fløjtes i gang, gælder samme regler for alle, uanset sprog og kultur. Det er det, Hanif udnytter, når han træner de unge. 


9. René Pedersen og Sociolancen, København 

René er socialfaglig medarbejder i Sociolancen, som kører i Københavns gader og hjælper alkoholikere, misbrugere og psykisk syge. Han og kollegerne møder de socialt udsatte med en hjælpende hånd og et knus. Målet er at motivere dem, så de en dag kommer ud af deres misbrug og får et liv, som ikke går op i druk og stoffer. Medarbejderne i Sociolancen er betænksomme og vanvittig dygtige til at håndtere og forstå de mennesker, de arbejder med. Udover at blive kaldt ud kører Sociolancen også rundt i byen og taler med de udsatte borgere, der befinder sig på gaderne. For dem er det ikke bare et job, og det kan mærkes hos de mennesker, de hjælper. Det er Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab, der i fællesskab driver Sociolancen. 

Prisen blev modtaget af socialfaglig medarbejder René Pedersen og paramediciner Simon Østergaard. 


10. Gruppen bag nyt forsamlingshus i Øster Hassing (Nordjylland) 

I mere end tre år har ildsjælene i projektgruppen bag et nyt forsamlingshus i Øster Hassing arbejdet målrettet for at samle de økonomiske midler til at opføre et nyt forsamlingshus i landsbyen. Gruppen er åben for alle, men 10 medlemmer har været med fra start. Gruppen består af folk opvokset i landsbyen og tilflyttere og repræsenterer alle aldersgrupper. Fra den unge børnefamilie til den pensionerede gårdejer. Alle bidrager med særlig viden og kompetencer, hvilket har været med til, at projektgruppen nu har nået målet; opførelsen af et nyt forsamlingshus kan begynde. Gruppens arbejde har høstet ros og anerkendelse i lokalsamfundet. Dels for initiativet og dels for energien til at fastholde fokus over en lang periode. Det nye forsamlingshus vil være et samlingspunkt for byen og for lokalområdet, og huset vil klart være en styrkelse af fællesskabet i området. 

Prisen blev modtaget af talsmand for projektgruppen Peter Geert Aas.

Fællesskabsprisen2018

FÆLLESSKABSPRISEN 2017

RONJA HAUGE, AARHUS

Ronja er kun 10 år, og hun er dermed den yngste vinder af Fællesskabsprisen nogensinde. Da billeder af flygtninge, der gik langs de danske motorveje, tonede frem på de danske tv-skærme i 2015, syntes Ronja, at det var synd for de børn, der kom til Danmark uden deres venner. Hun foreslog derfor sin far, at hun kunne blive deres nye, danske ven. Dette blev starten på hjemmesiden flygtningevenner.dk, der skaber netværk og legeaftaler mellem etnisk danske børn og flygtningebørn.

Prisen blev modtaget af Ronja og hendes far, Morten Schierup Larsen.


X-MEN, KØBENHAVN

Erkan, Faysal og Elias – bedre kendt som X-Men – arbejder benhårdt på at vende en negativ udvikling blandt de unge, der bor i Urbanplanen i København. Drengenes hjerter banker for Urbanplanen, hvor de selv er vokset op og har haft kriminalitet tæt ind på livet. De kender derfor alle områdets unge og ved, hvad der skal til for at få de unge til genoverveje deres liv og på sigt erstatte kriminalitet med andre fællesskaber i form af uddannelse eller arbejde. Projektet startede som et forsøg, men i dag kæmper drengene frivilligt videre for bedre muligheder for Urbanplanens unge.

Prisen blev modtaget af Erkan og Elias fra X-men


MENNESKEBIBLIOTEKET, VERDENSOMSPÆNDENDE

På biblioteket kan man låne bøger, der kan gøre en klog på et hvilket som helst emne. Men bøger er ikke nok, hvis man vil forstå nuancerne i vores verden, mener ildsjælen Ronni Abergel. Derfor har han skabt tilbuddet Menneskebiblioteket, hvor folk kan ”låne” rigtige mennesker at tale med. Menneskebiblioteket vil skabe en forståelse for forskellige typer mennesker, deres baggrund og de ting, de har været udsat for. Man kan ”låne” en flygtning, en polyamorøs, en der er blevet seksuelt misbrugt eller en hjemløs. Menneskebøgerne er alle frivillige, og de gør et kæmpe arbejde for at bryde med fordomme, nuancere folks forståelse for forskellige måder at leve på og via samtalen få os til at indse, hvor mange ting vi egentligt har til fælles.

Prisen blev modtaget af Ronni Abergel, stifter af Menneskebiblioteket.


VENTILEN, LANDSDÆKKENDE

Mellem 5 og 10 procent af alle danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag, og det kan have alvorlige konsekvenser. Ventilen (eller Ven-til-en) er en frivillig, social organisation, der hjælper ensomme unge med at finde vej ind i fællesskabet. Ventilen drives af unge for unge, og de frivillige går på modigste vis foran i kampen for at aftabuisere ensomhed. ”Der er ikke noget galt med at føle sig ensom, man har bare ikke fundet ud af, hvor man passer ind”. Sådan lyder udgangspunktet for Ventilens arbejde, der formår at danne en tryg ramme for, at forskellige relationer og venskaber kan opstå mellem Ventilens mange brugere og frivillige.

Prisen blev modtaget af bestyrelsesmedlem Janine Svendborg og sekretariatsleder Karen Lerstrup Pedersen.


PROJEKT HEADSTART, LANDSDÆKKENDE

Målet med Projekt Headstart er at få flygtninge i job, så snart de har modtaget deres opholdstilladelse. Her er motivationen for at blive en del af arbejdsmarkedet og lokalsamfundet nemlig allerstørst. Projektet arbejder for at øge andelen af flygtninge, der får en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet gennem hurtig kompetenceafklaring, målrettet jobindsats og tilbud om en lokal kontaktperson. Headstart har for nyligt haft succes med en syrisk flygtning, som er blevet sendt i arbejde i en broderivirksomhed i Hillerød, hvor det viste sig, at han kunne hjælpe virksomheden med at betjene en broderimaskine, som de havde indkøbt men havde opgivet at få til at virke.

Prisen blev modtaget af Marie Koch fra ISS, Michael Pedersen fra 3F Jobformidlingen og Kasper Koch, leder af Strategi og projektudvikling hos Røde Kors.


VARM VELKOMST, AARHUS

Varm Velkomst er et tiltag, der forsøger at løse det store problem, der eksisterer omkring ensomhed blandt unge. Kernen i projektet er en række velkomstselskaber, som afholdes af borgerværter på "Vanebrudspalæet" i Aarhus. Over 2x10 årlige temaselskaber forsøger man at knytte unge sammen efter interessefællesskaber. Om det er sang og musik, bæredygtighed eller erhvervslivet man er interesseret i, så danner Varm Velkomst gode fællesskaber, som herefter er velkomne hos 70 fællesskaber i byen. En genial måde at bekæmpe ensomhed og skabe inklusion i Aarhus blandt tilflyttere og studerende.

Prisen blev modtaget af Thomas Vovemod, Jonas Pindhund og Lea Lütken, stiftere af Varm Velkomst.


TINA SKOVMAND JENSEN, AALBORG

Tinas voksenliv startede tidligt, da hun som kun 17-årig blev mor. I mange år gik hun ledig, og hun mistede håbet for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. I april 2008 indså Tina, at det var på tide at ændre sit liv og blive et godt forbillede for sine børn, der selv var ved at blive voksne. Tina havde ingen kompetencer inden for rengøring eller service, men med den rette støtte har Tina fået mod på at gøre op med sit liv på offentlig forsørgelse. Efter en måneds praktik blev Tina tilbudt en ansættelse, og efter nogle års ansættelse er hun blevet leder hos ISS. Tina er et forbillede for ledige, som står uden for arbejdsfællesskabet, og hendes fantastiske udvikling har også inspireret mange andre.


UNGDOMSBUREAUET, KØBENHAVN

Ungdomsbureauet er en non-profit organisation stiftet i 2012, som ønsker at ændre ungdommens rolle i samfundet. Ungdomsbureauet arbejder på at sikre unges mulighed for at komme til orde, blive hørt og få medindflydelse. Sidste år stiftede Ungdomsbureauet ”Ungdommens Folkemøde” i København. Her tages de unge alvorligt, og de frivillige i Ungdomsbureauet gør et fantastisk arbejde for at sikre den fremtidige generations engagement og lyst til medindflydelse.

Prisen blev modtaget af hele holdet bag Ungdomsbureauet.


RASMUS ERICHSEN, KORSØR

På trods af sine kun 17 år har Rasmus Erichsen fra Korsør allerede stiftet sin egen forening og gjort en stor forskel for sit lokalmiljø. I 2016 fik han en god idé. Gang på gang oplevede han, at hans familie smed overskydende mad ud. For at stoppe al det madspild oprettede han en Facebook-gruppe ”Stop Spild Lokalt”, hvor personer, der har mad tilovers i Korsør, kan give det til andre, som har brug for det. I gruppen agerer Rasmus administrator og lagermand, når ikke brugerne har mulighed for at bytte internt. Rasmus gør et stort stykke arbejde for udsatte familier og for miljøet, som nyder godt af, at overskudsmad ikke længere bliver kylet i skraldespanden, men i stedet ender på spisebordet. Projektet har nu spredt sig til 73 byer.

Prisen blev modtaget af Rasmus Erichsen


LISETTE KAAS OG SKØNHEDSPIGERNE, BRØNDBY

På Brøndby Produktionshøjskole har linjeleder Lisette Kaas taget nye metoder i brug. Sammen med det lokale plejehjem har hun fået en aftale i hus, så eleverne ikke længere behøver at øve sig på dukker, men kan komme over på det lokale ældrecenter og udføre behandlinger på de ældre. Projektet knytter et helt særligt bånd mellem de yngre og de ældre, der elsker at få besøg af Skønhedspigerne, som de kalder dem. Mange af beboerne er demente, og nogle af dem uden sprog, men når de har fået behandlinger går de derfra med et utroligt velvære og stolthed, og sygeplejerskerne oplever endda et fald i indtagelsen af smertestillende og sovemedicin, når Skønhedspigerne har været på besøg.

Prisen modtages af linjeleder Lisette Kaas og Skønhedspigerne.
8387_2016_small.jpg

FÆLLESSKABSPRISEN 2016

FLORA GHOSH

Flora kom til Danmark som 25-årig fra en barndom i Bangladesh med krig, svigt og seksuelt misbrug. Siden har hun taget en uddannelse som socialrådgiver og har etableret behandlingstilbuddet ’LivaRehab’, der har til formål at hjælpe kvinder, som enten har været/er i prostitution, har været udsat for vold eller seksuelt misbrug.


BRYD UNGES LEDIGHED NU!

‘Bryd Unges Ledighed Nu’ er et mentorprojekt af frivillige erhvervsledere, der rådgiver og støtter udsatte unge mellem 15-30 år til uddannelse, job eller praktikplads. Ordningen har gode resultater: 71 % af de unge er kommet i job eller i gang med en uddannelse efter 4 måneders mentorforløb.


EMMANUEL KWESI AMONOO

For Emmanuel Kwesi Amonoo er jobbet som buschauffør langt fra trivielt. Han elsker sit arbejde og elsker at sprede glæde blandt sine passagerer med smil, jokes og underholdende historier over højtaleren. Man kommer simpelthen bare i bedre humør, og føler sig som en større del af fællesskabet, når man kører med en chauffør som ham.


SØREN CARLOS

Projektet ’Carlos Kitschen’ har til formål at støtte indsatte til en bedre løsladelse og minimere risikoen for, at de vender tilbage til kriminalitet. Derfor tilbyder Søren Carlos indsatte at komme i praktik i sin restaurant i den sidste del af deres afsoning. Derved får de indsatte muligheden for en positiv resocialiseringsproces allerede inden de bliver løsladt.


AYSAM MUHAMMAD

Det hele startede med, at han betalte en menneskesmugler for at få lov at flygte til Danmark sammen med sin gravide kone og sin lille søn – nu arbejder han som serviceassistent hos ISS. Men det er ikke det eneste Aysam Muhammad har opnået, for i sin fritid holder han foredrag for andre flygtninge om vejen ind på det danske arbejdsmarked og hjælper dem med sproget og jobsøgning. Aysam er en stor gevinst for vores samfund.


BRIAN SØRENSEN

Brian Sørensen er en caféejer, der skaber jobs på særlige vilkår til psykisk sårbare personer for at forbedre deres levevilkår og uddannelsesniveau. I 2015 var han ved at dreje nøglen om pga. ændringer i reglerne for socialøkonomiske virksomhed, men med udmeldingen på Facebook om, at ”Det er så gak gak, at det bliver farvel og tak’, blev den oprindelige lovgivning forlænget, og caféen kunne fortsætte til glæde for de ansatte.


GLOBAL KIDZ

Her er en frivillig forening der går til integration på en ny måde: ’Global Kidz’ tilbyder undervisning i dans og bevægelse til alle børn uanset kundskaber og etnicitet. Undervisningen lægger især vægt på at inddrage børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund, der ikke tidligere har haft en aktiv fritid.


JIMMI JØRGENSEN

I fem år levede han som stofmisbruger og hjemløs. I dag har Jimmi Jørgensen vristet sig fri af sin fortid, arbejder som sosu-hjælper og arrangerer i sin fritid juleaftener og fællesspisning for ensomme og økonomisk trængte mennesker i Korsør.


PIA ISERT

På trods af den store aldersforskel bruger pensionisten Pia Isert al sin tid på samvær med udsatte og sårbare unge i Herlev Kommunes beskæftigelsesprojekter. Pia sætter en ære i at rådgive, opmuntre og rose de unge, så de genvinder troen på sig selv.


FINN JENNE

Finn Jenne er ikke alene en bundsolid medarbejder og fagforeningsmand. Han har i årevis også brugt sin fritid på at give de rumænere, der bor i Skagen, ordentlige forhold på arbejdsmarkedet og i fritiden. Utrætteligt har han insisteret på at skaffe dem danskundervisning og et netværk. Der bor i mellem 350 og 500 rumænere i Skagen, der alt i alt har omkring 8000 indbyggere.


DSC_1317_2015

FÆLLESSKABSPRISEN 2015

LÆS FOR LIVET

Læs for livet samler bøger ind til udsatte børn og unge på børnehjem, krisecentre, asylcentre mv. Foreningen blev startet af ildsjælen Rachel Röst godt hjulpet på vej af frivillige, der besøger børnene, samler bøger ind, sammensætter biblioteker og kører ud med dem til institutionerne. På de tre første år er der blevet etableret biblioteker på 60 institutioner, hvilket for alvor åbner op for muligheden for en bedre livskvalitet og en bedre fremtid for de mange børn og unge, der har glæde af initiativet.


GOSIA JURALOWICZ

Gosia er den medarbejder og kollega, alle ønsker sig. Gosia giver altid en hånd med, hvis andre har svært ved at nå deres postrute. Hun er en ansvarsfuld og pligtopfyldende medarbejder, og så gør hun en ekstraordinær indsats for at dyrke det kollegiale fællesskab: ved at arrangere fælles morgenmad, bage kager eller tage sig tid til at få en snak i kaffepausen. Uden hende ville arbejdspladsen slet ikke være den samme.


ARNE PEDERSEN – TAXICHAUFFØR

I 30 år har Arne kørt taxa med børn i specialtilbud for Gentofte kommune. Men Arne gør meget mere end jobfunktionen kræver, han er nemlig dybt engageret i de børn, han kører med. Arne giver omsorg og udfordrer børnene, der ellers kan have det svært i sociale sammenhænge. Han har skabt et helle i bilerne, hvor børnene kan være sig selv. Arne har kørt mange børn i skole hele deres skoleliv og har været deres faste holdepunkt i, hvad der kan være en lidt uoverskuelig verden. Arne har skabt et lille, men uvurderligt fællesskab, der får en del af Danmark til at hænge sammen. Usynligt for os andre, men livgivende for de få.


FLYGTNINGEVENNER, BORUP

Flygtningevenner i Borup er et netværk af borgere, som har valgt at bruge kræfter på at skabe positive oplevelser i dagligdagen for de 25 syriske flygtninge, som skal bo midlertidigt på byens tidligere plejecenter. Gruppen har i samarbejde med lokale foreninger og enkeltpersoner arrangeret fodboldkampe, samlet tøj ind, afholdt fællesspisning, danskundervisning og meget mere. Gennem dette styrkes fællesskabet mellem flygtningene og lokalsamfundet og venskaber bliver knyttet med de nye indbyggere.


BROEN DANMARK

I 2002 hjalp Hans Søgaard to drenge med at komme til fodbold, fordi deres forældre var misbrugere og ikke havde overskud – hverken menneskeligt eller økonomisk – til at støtte børnenes fritidsliv. Det blev starten på støtteforeningen BROEN, og i dag findes der 20 afdelinger af BROEN ud over hele landet. Gennem årene er mere end 3000 børn og unge blevet hjulpet til et aktivt fritidsliv i lokale idræts- og fritidsforeninger, hvor de har fået gode oplevelser sammen med andre børn og unge – og positive voksne. Uden BROEN ville en stor gruppe børn blive sat udenfor fællesskabet.


BRANDMÆNDENES CANCERFORENING

Foreningen sætter fokus på cancer som en erhvervsrelateret sygdom og skaber fællesskab blandt brandfolk – ikke kun i Danmark, men også med brandfolk i hele Norden. Foreningen er drevet af ildsjæle, der rådgiver om det sikre arbejdsmiljø og søger at påvirke lovgivningen for at få anerkendt bestemte kræftformer som erhvervsrelaterede sygdomme.


CHARLOTTE DRUE

Charlotte Drue stiftede Søskendekram på baggrund af tabet af sin lillebror, der omkom ved en tragisk ulykke. Søskendekram er et forum, hvor der er mulighed for at dele tanker og følelser med andre, der har mistet en bror eller en søster. Charlotte er meget beskeden og gør ikke det store nummer ud af sin indsats, men Søskendekram er skabt af en person, der på trods af sit eget store tab, også evner at rumme andres sorg.


HELLE SIBBERSEN – STIFTER AF PROJEKT HUSVILD

Helle Sibbersen startede sin indsats, da en mand var forsvundet i Odense. Han kom fra misbrugsmiljøet, og der var ingen, der gjorde noget ved det. Helle fandt manden, som gik rundt med bare tæer midt i december. Dét blev starten på Projekt Husvild. Gennem projektet hjælper Helle udsatte mennesker: hun ’skralder’ mad fra supermarkeder, sørger for, at folk ikke går sultne i seng og hvis en hjemløs fx mangler et par sko i størrelse 42, går hun ikke hjem før hun har fundet et par i den rette størrelse. Mange af dem Helle hjælper, er mennesker med et skrøbeligt sind og helbred, men Helle formår at skabe nærhed og et uvurderligt fællesskab for dem, hun møder på sin vej.


JOBPATRULJEN

Jobpatruljen er en oplysningskampagne for 13-18-årige med fritidsjob. Mange unge går nemlig glip af løn under sygdom, arbejder under uacceptable forhold eller er ikke informeret grundigt nok om deres rettigheder på arbejdspladsen. Netop derfor er Jobpatruljens indsats vigtig. Hvert år taler Jobpatruljen med op mod 3.500 unge om love og overenskomster, så de er bedre rustet til arbejdsmarkedet.


CAFÉ EXIT

Café Exit er en forening, der giver indsatte og eks-indsatte mulighed for at starte på en frisk – et nyt liv uden kriminalitet. Alle med en plettet straffeattest skal have hjælp til de udfordringer, der er i livet som tidligere kriminel og derfor tilbyder Café Exit bl.a. hjælp til beskæftigelse, socialrådgivning, gældsrådgivning og psykologsamtaler. Cafe Exit gør en kæmpe forskel for mange udsatte mennesker, der normalt ikke kan få hjælp andre steder i systemet. De mennesker, som Exit rummer, er de mennesker, der står længst udenfor fællesskabet.DSC_3489_2014

FÆLLESSKABSPRISEN 2014

SØLUND MUSIK-FESTIVAL

I 30 år har Sølund Musik-Festival skabt rammer for fællesskab og gode musikoplevelser mellem udviklingshæmmede og andre med handikap. I 2014 var festivalen lukningstruet, indtil medierne igen fik øjnene op for festivalen, således at den med ny støtte heldigvis har kunne fortsætte sit fantastiske arbejde.


FØDSELSDAGSKOMPAGNIET

Når man er barn er det ikke sjovt at have forældre, der ikke har overskud til at holde ens fødselsdag. Derfor har foreningen Fødselsdagskompagniet siden 2012 sat sig for at hjælpe familier i socialt eller økonomisk underskud med at holde fødselsdag for deres børn. Gruppen af frivillige dukker talstærkt op med mad, udklædning og pynt, og sørger for, at ingen børn bliver nødt til at undvære en fødselsdagsfest.


CYKLING UDEN ALDER

Ole Kassow er ægte ildsjæl med missionen om at give ældre vind i håret. Det hele startede i 2013 med, at et par plejehjemsbeboere, der ikke var i stand til selv at gå, fik en cykeltur i hans Rickshaw. I dag har over 50 plejehjem taget imod tilbuddet fra Cykling uden alder, om at lade frivillige cykle de ældre rundt i byen, genopleve deres gamle kvarterer, fortælle historier og skabe bånd til de frivillige.


PALLE NISSEN OG FINN MADSEN

Hos 3F Kastrup står to meget aktive pensionister klar til at hjælpe medlemmer med læse- og stavevanskeligheder. Det er Palle Nissen, der har været tillidsrepræsentant i R98 og Finn Madsen, der har været bagageportør hos Novia i lufthavnen. Sammen formår de, med humor, engagement og troværdighed, at sætte fokus på en tabubelagt problemstilling om ordblindhed. Palle og Finn har fire af de brede skuldre, der holder fællesskabet oppe og sammen arbejder de hårdt på at give ordblinde kollegaer troen på, at de kan og at de bør gøre noget ved deres problem.


RITA PAULA NIELSEN

Rita Paula Nielsen er - trods sine knap 80 år - hjernen og kroppen bag en tætpakket danse- og gymnastikkalender på sit plejehjem i Hillerød. Her springer hun rundt og skaber fællesskab om sundhed og aktivitet blandt sine ældre medbeboere.

 

FLEMMING PIHL JENSEN

For Flemming Pihl Jensen er det en livsstil at være buschauffør, og om det er kolleger eller passager, er han klar til at gøre det ekstra for at glæde dem. Derfor samler han også lokale børn og voksne til at pynte hans bus med hjemmelavet julepynt, som han resten af december iført julemandskostume og med slik og bolsjer kører rundt og spreder glæde fra.


ANTON BRYNNING

Når Anton Brynning ikke arbejder som klejnsmed, har han taget på de unge 14-18 årige i ungdomsklubben i Herning. Her står han for kurser i, hvordan man finder og beholder gode fritidsjobs, og så laver han de bedste fritidsaktiviteter sammen med alle ungerne. Anton har hjertet og hjernen på rette sted og ses af mange af de unge som en slags reservefar.


2200 GODNATHISTORIER

Stine Josefine Dige er initiativtageren bag 2200 Godnathistorier, der er et tilbud til børn og unge på ydre Nørrebro, der ikke har forældre, der har tid eller er i stand til at læse med dem. Projektet fokuserer på udsatte, tosprogede og kriminalitetstruede børn og unge. Siden projektets spæde start er et overvældende antal frivillige trådt til, og projektet har nu spredt sig til højtlæsning i f.eks. De Gamles By. Desuden har de en større indsats i Aldersrogadekvarteret – alt sammen for at styrke de fælles kulturaktiviteter og udvide børnenes begrebsverden og stimulere deres sprog.


AHMAD WALID RASHIDI

Ahmad Walid Rashidi er initiativtager til projektet Walking Future, som handler om at sende benproteser til krigsramte ofre i Afghanistan og etablere et bandagistcenter, hvor afghanerne selv kan producere proteser. Ahmad Walid Rashidi mistede selv sit ben som seks-årig, men fik en protese, da han kom til Danmark.


LONE SØNDERGAARD

Lone Søndergaard er jordemoder på Rigshospitalet og tager ikke alene imod babyer med stor professionalisme, men også kollegerne og lokalmiljøet på Ærø - hvor hun bor - nyder godt af hendes evindelige glæde og engagement.